info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Jobbet ger en av fem besvär

Farorna med byggyrket bekräftas i dag i en rapport från Arbetsmiljöverket. Statistiken visar att byggyrken är överrepresenterade bland dem som har besvär efter olyckor.

Arbetsmiljöverkets undersökning visar att ungefär en av fem yrkesverksamma personer i Sverige har haft besvär orsakade av arbetet det senaste året. En av tjugo sysselsatta personer har varit så illa däran så att problemen lett till sjukfrånvaro. Vanligast är kroppsliga besvär, en mindre andel uppger att problemen varit av annan karaktär så som stress.
Totalt uppger 4,5 procent av de svarande att de det senaste året har haft besvär till följd av arbetsolyckor. I gruppen ”hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning” är siffran högre; 7,7 procent. Snittet inom gruppen dras upp av bland andra byggnads- och anläggningsarbetare, svetsare och plåtslagare.
Tendensen är densamma men inte lika tydlig och statistiskt osäker när det gäller besvär till följd av andra arbetsförhållanden än olyckor.
Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Jobbet ger en av fem besvär

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig