info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Jobb på Byggnads hus i strid med lagen

Byggnads och Kommunals fastighetsbolag Polstjärnan har inte följt arbetsmiljölagen.

De båda fackföreningarnas hus renoveras. Men när yrkesinspektionen kom dit fanns ingen arbetsmiljöplan, det var brister på ställningarna och det fanns ingen organiserad skyddsverksamhet på arbetsplatsen, där Peab Öst är entreprenör.
De båda fackförbundens gemensamma hus vid Odenplan i Stockholm får sin fasad renoverad. Yrkesinspektören Kristian Lönnström kom till arbetsplatsen för att undersöka arbetsmiljön och fann till sin förvåning att det saknades en arbetsmiljöplan, vilket alla byggen ska ha, enligt arbetsmiljölagen.
– Det är mycket märkligt att en så stor byggherre som Polstjärnan och en entreprenör som Peab inte har en skriftlig dokumentation på bygget, inte har följt bestämmelserna om arbetsmiljöplan, säger han.
Den som inte följer bestämmelsen riskerar åtalsanmälan. Yrkesinspektionen har ännu inte prövat om man ska gå vidare med det här fallet. Idag finns en arbetsmiljöplan för arbetsplatsen.
Vid inspektionsbesöket på Hagagatan fanns också brister i arbetsmiljön.
– Det var för låg höjd, under två meter, mellan bomlagen på ställningarna. Folk gick och slog i huvudet och jobbar man på det här sättet är det risk för belastningsskador. Tydligen hade stenentreprenörens behov fått styra men det är Peabs skyldighet att som samordningsansvarig se till att ställningarna följer reglerna, säger Kristian Lönnström.
– Dessutom var folk på platsen dåligt informerade. De visste inte vilket företag som var samordningsansvarigt och det fanns inte någon organiserad skyddsverksamhet.
Polstjärnan är byggherre, det vill säga beställare av bygget. Men Polstjärnan har delegerat sitt byggherreansvar till Riksbyggen som ska sköta upphandlingen och de praktiska kontakterna med entreprenörerna.
Peab Öst är totalentreprenör med flera entreprenörer under sig. Peab har dock i stort sett bara varit samordnare och knappt haft egna anställda på platsen.
Polstjärnan är som byggherre skyldig att se till att en arbetsmiljöplan blir upprättad.
– Vi har övertagit byggherreansvaret och har uppdragit åt Peab att göra arbetsmiljöplanen, säger Lasse Svensson, projektledare på Riksbyggen.
I regel görs planen i samråd mellan byggherren och entreprenören och en arbetsmiljöplan består av flera delar. Dels en beskrivning av själva arbetet, dels ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen, samt uppgifter om hur skyddsarbetet ska organiseras. Men planen ska också innehålla en riskanalys, med uppgifter om hur till exempel fallolyckor ska förhindras.
Det är inte ovanligt att byggherrar och entreprenörer slarvar med arbetsmiljöplanen. För Byggnads är detta pinsamt.
– Jag kände inte till detta och det är oacceptabelt. Jag har alltid sagt att vi som byggherre och beställare måste följa de lagar och regler som finns, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg.
Byggnads ska se över hur man ska agera i fortsättningen för att händelser av det här slaget inte ska upprepas.
Upphandlingen av entreprenaden beslutades i Polstjärnans styrelse.
– Min uppfattning är att Riksbyggen är ansvarig för att upprätta arbetsmiljöplanen, säger Karl-Evert Oskarsson, Kommunal, som är ledamot i styrelsen.
Men enligt yrkesinspektören Kristian Lönnström är Polstjärnan ytterst ansvarig för att planen blir gjord, oavsett om man har delegerat det praktiska arbetet eller inte.
Per Lindström är entreprenadingenjör på Peab Öst.
– Vi har rättat oss efter yrkesinspektionens krav. Det beror på ett missförstånd att det tog så lång tid innan arbetsmiljöplanen blev färdig. Idag är den klar och finns tillgänglig på arbetsplatsen. Däremot är det mer problematiskt med ställningen. Killarna från stenfirman vill ha en lägre höjd för att de ska kunna jobba på ett sätt som de tycker är bättre. Det står nu mot yrkesinspektionens krav.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Jobb på Byggnads hus i strid med lagen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig