info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

JO-anmäler medlingsinstitut

Svenska Elektrikerförbundet JO-anmäler Medlingsinstitutet för brott mot grundlagen, och för kränkningar av arbetarnas mänskliga och fackliga rättigheter. Medlingsinstitutet gynnar konsekvent arbetsgivaren, menar förbundet.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet, som enligt grundlagen ska behandla fackförbund och arbetsgivarorganisationer lika, institutet ska vara opartiskt. Men Elektrikerförbundet menar att Medlingsinstitutet, när det gäller vissa åtgärder, gynnar arbetsgivarsidan.

Retroaktiv lön dras in

Elektrikerna skriver i sin anmälan till JO, att Medlingsinstitutet i sin medling, tar bort retroaktiv lön till medlemmar i fackförbund som deltagit i stridsåtgärder. När Medlingsinstitutet tar till denna åtgärd är man partisk, till arbetsgivarens förmån, menar Elektrikerförbundet. Någon motsvarande sanktion mot arbetsgivare som utlöser lockout använder Medlingsinstitutet inte.

”Kränker arbetares rättigheter”

Elektrikerna skriver i ett pressmeddelande: ”Rätten att strejka är grundlagsskyddad. Det är bara riksdagen som genom lag får begränsa strejkrätten. Trots att det inte finns någon sådan lag hotar institutet varje gång med indragen retroaktiv ersättning om facket går ut i strejk. Medlingsinstitutet kränker såväl arbetarnas mänskliga rättigheter som deras grundlagsskyddade strejkrätt.”

SEKO drabbades 2013

Elektrikerförbundet pekar bland annat ut förhandlingarna 2013 om nytt avtal mellan SEKO och Almega, då Medlingsinstitutet i ett bud till parterna tog bort den retroaktiva lönehöjningen, efter att facket utlöst stridsåtgärder, som ett exempel på partiskhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: JO-anmäler medlingsinstitut

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig