info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Jargong kan ge farligt bygge

En dålig jargong och taskig attityd kan leda till att folk tar onödiga risker på bygget. Det anser Edna Eriksson, expert inom diskriminering och mänskliga rättigheter.

Igår skrev vi om attityder på bygget. Byggnadsarbetare vittnade om förekomsten av uttryck som ”jävla idiot”, ”jävla hora” och att det på vissa arbetsplatser finns en jargong och attityd som skadar möjligheten att jobba bra och känna arbetsglädje.
Här svarar Edna Eriksson på vad hon anser behöver göras.
Varför är det allvarligt med en dålig attityd och jargong?

-I grund och botten är attityder en arbetsmiljöfråga, för det handlar om hur vi kan jobba tillsammans. Det finns en klar lagstiftning om detta inom arbetsmiljö och det regleras också av diskrimineringslagstiftning och så viktiga dokument som grundlagstiftning och mänskliga rättigheter. Dessa styr vilket bemötande och vilka relationer vi ska ha människor emellan.
Hur påverkar språk och jargong säkerhet på jobbet?

– Är man i en miljö där man är orolig och ängslig så finns en risk att man handlar utifrån rädsla för att inte passa in. Det kan leda till att man tar alltför stora säkerhetsrisker, att man bär för tungt eller skiter i hjälmen. Detta omöjliggör ett professionellt arbete och kan lämna fysiska arbetsskador, likväl som psykiska skador i form av utbrändhet eller stress.
Vad får man säga på bygget då?

-Yttrandefriheten får aldrig användas för att inskränka friheten för någon annan. Om jag talar nedlåtande eller kränkande mot någon så bryter jag faktiskt mot viktiga lagar. Sedan handlar det om att kunna göra ett professionellt arbete. Fungerar inte relationerna, fungerar heller inte arbetet. Hur man blir behandlad är också viktigt ur ett rättighetsperspektiv.
Vad kan man kräva på arbetsplatsen?

– Ingen får kränkas. Alla ska vet vilka spelregler som gäller, vilka skyldigheter och rättigheter man har, vem man vänder sig till när något går fel, samt att det blir ett ansvarsutkrävande, då någon bryter mot reglerna. Om vi gör överträdelser så ska de få konsekvenser.
Vem är ansvarig att se till att attityden är bra på bygget?

– Det är ytterst en chefsfråga att slå fast vilka regler som gäller och granska att de följs. Då problemen uppstår måste man handla omedelbart. Cheferna ska kunna regelverket, vad det innebär och hur de ska agera. Även facket har en viktig roll.
Hur är byggbranschen jämfört med andra branscher?
-Det finns inga branscher som är befriade från problemen. Så länge det finns människor kommer de här sakerna att uppstå. Sexism och rasism kan uppstå i alla arbetslag. Det handlar om hur man agerar på varje enskild arbetsplats. Det är bra att man tar itu med detta i byggbranschen.
Vad ska man göra för att ändra ett dåligt beteende?

– Börja på den egna arbetsplatsen. Hur ser det ut här? Vad kan vi göra? Så att inte folk mår dåligt, blir sjukskrivna, med mera. Man får bestämma sig för vilken arbetskultur man vill ha. Kvittot på om man har lyckats är om folk trivs och vill stanna. Det ska också finnas en attityd som uppmuntrar människors privata liv, att till exempel kunna vara pappalediga eller vårda en sjuk äldre.

Läs mer:
Vad tvingas du höra på jobbet?
”Ska våga säga ifrån”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Jargong kan ge farligt bygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig