info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Insats från arbetsmiljöverket

Under sommaren börjar Arbetsmiljöverket kontrollera att riskerna vid om- och tillbyggnad av flerbostadshus förebyggs ordentligt.

Byggherren, den som beställer arbetet, ska ansvara för att en arbetsmiljöplan tas fram. Om flera entreprenörer ska jobba samtidigt är byggherren samordningsansvarig för arbetsmiljön, om ingen annan utses. Det finns många risker på en byggarbetsplats som ska hanteras och förebyggas för att ingen ska komma till skada. Därför är det viktigt att alla inblandade parter tar det ansvar de har enligt arbetsmiljölagstiftningen. Från och med i sommar kommer byggprojekt i hela landet att inspekteras, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Tungt arbete, fallrisker, påfrestande arbetsställningar och ensidigt upprepat arbete är problem för de flesta yrkesgrupper inom byggsektorn. Belastningsskador inom branschen leder ofta till långa sjukskrivningar.
Enligt Arbetsmiljöverket genomförs för närvarande många köks- och badrumsrenoveringar med byte av avloppsstammar, sanitetsporslin och vitvaror. Ofta är transporter och tillfartsvägar besvärliga. Rivningsmassor ska forslas ut och byggmaterial och utrustning ska bäras in i fastigheter som i många fall saknar hiss. Flerbostadshus där dessa arbeten utförs kommer att inspekteras, bland mycket annat.

Varje ROT-projekt som ingår i tillsynsinsatsen inspekteras flera gånger:
1. Hos byggherren innan upphandling genomförts.
2. Efter byggstart kontrolleras att arbetsmiljöarbetet fullföljs.
3. Eventuella uppföljningsbesök görs innan byggprojektet är avslutat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Insats från arbetsmiljöverket

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig