info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inhyrd ska ha samma lön som ackordslaget

Sveriges Byggindustrier (BI) har kommit överens med Byggnads om lönerna för dem som arbetar i bemanningsföretag vars arbetsgivare är med i BI. Avtalet reglerar löner och anställningsvillkor för byggnadsarbetare i bemanningsföretag.

Den nya överenskommelsen ger bemanningsföretag, som bedriver arbete inom bygg och anläggningsavtalets områden, möjlighet att gå med i Sveriges Byggindustrier. Det innebär att företagen omfattas av BI:s avtal med Byggnads. Detta får till följd att löner och anställningsvillkor hanteras inom ramen för bygg- och anläggningsavtalen, som i samband med den nya överenskommelsen, fått särskilda skrivningar som gäller för bemanningsföretag.
I överenskommelsen står bland annat att bemanningsföretag ska kontrolleras när det gäller F-skattebevis, momsregistrering, registreringsbevis samt att det ska finnas kollektivavtal.

Några andra punkter i det nya avtalet:
– De som jobbar i bemanningsföretag har rätt till samma lön som ackordslaget om det är prestationslön på arbetsplatsen.
– Utgående tidlön för en inhyrd arbetstagare får inte understiga förra årets genomsnittliga tidlön i avdelningen, med tillägg för den senaste avtalshöjningen.
– Anställning i ett bemanningsföretag gäller till vidare om inte annat avtalats.
– Bemanningsföretaget och arbetstagaren kan träffa skriftlig överenskommelse om anställning för viss tid men kontraktet får inte överstiga 6 månader.
– Under den tid då arbetstagaren inte är utbokad, får den anställde grundlön enligt byggavtalets allmänna bestämmelser.
– Vid anställningstillfället ska arbetsskyldighetsområdet fastställas skriftligt i anställningsbeviset.
– Arbetstagaren får inte jobba på andra tider än motsvarande yrkesgrupper hos det inhyrande företaget.

Byggnads har tidigare inte haft någon överenskommelse gällande bemanningsföretag med Sveriges Byggindustrier. Det är i stället ett avtal mellan Byggnads och Almega som gällt, men enligt Torbjörn Hagelin var efterlevnaden av dålig.
– Ofta får vi inom Byggnads inte ens reda på att företaget existerar. En stor andel av företagen är tyvärr grå eller svarta firmor. Den här överenskommelsen gör att de företag som hyr in folk från bemanningsföretag får en mer aktiv roll. Det är bra, säger Torbjörn Hagelin, ombudsman på Byggnads.
Tomas Weis, förbundsjurist på Sveriges Byggindustrier, är också nöjd.
– Vi har fått tydligare löneregler. Det är bra för BI-företagen att de kan anlita bemanningsföretag som är medlemmar i BI. Det blir enklare.

Även i fortsättningen kommer bemanningsföretag att kunna gå med i Almega Bemanningsföretagen eller sluta hängavtal på Byggnads avtal med Almega.
Byggnads och BI har länge tvistat om hur bemanningsföretagen ska hanteras avtalsmässigt. Tvisten skulle slutligen lösas i Arbetsdomstolen nu i månadsskiftet maj-juni. Ett trettiotal vittnen skulle höras under den fem dagar långa förhandlingen som var inbokad. Eftersom Byggnads och BI kommit överens ställs förhandlingen in.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inhyrd ska ha samma lön som ackordslaget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig