info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stängsel eller inte runt bygget – det här gäller

Har du ett fett plank, ett högt stängsel eller ingen avspärrning alls runt bygget? Hur det ska se ut egentligen?

Behövs det alltid ett stängsel runt bygget? Frågan ska avgöras efter en riskanalys. Foto: Cenneth Niklasson

Det finns regler som styr hur det ska se ut runt en byggarbetsplats i form av stängsel, plank eller liknande. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas en avgränsning runt bygget.

– Exakt hur en avgränsning ska se ut framgår inte av regelverket men den ska vara väl synlig och lätt identifierbar. Hur avgränsningen ska se ut ska avgöras efter en riskbedömning, säger Govend Shafeek, handläggare för bygg- och anläggningsarbete på Arbetsmiljöverkets regelavdelning.

Men skulle det fungera med vanliga plastband?

– Om riskbedömningen visar att det inte innebär någon risk finns det inga hinder för att använda det.

Innebär det att det inte behövs någon avspärrning alls om man bygger väldigt ödsligt?

– Det skulle det kunna göra. Om det inte finns någon risk att någon kommer in på bygget får man göra avgränsningen därefter. Men det är en bedömningsfråga från fall till fall och det är svårt att säga exakt vad som ska gälla.

En vanlig syn i landet. En arbetsplats där det bara är att gå rätt in på bygget.

Hur ser det då ut i vekligheten ute på byggarbetsplatserna? Inne i städerna finns det ofta stängsel, även i mer lantliga miljöer för större byggen. Men det finns även arbetsplatser där det bara är att gå rakt in på bygget. Kent Jansson är arbetsmiljöinspektör och när han är ute på inspektion ingår det även att granska själva avspärrningen.

– Vi tittar på hur det ser ut och gör en riskbedömning utifrån vår kunskap. Har vi en annan uppfattning än byggherren om hur det borde se ut tar vi upp frågan och undrar hur de tänkt.

Även Kent Jansson trycker på att det är riskbedömningen vid varje enskilt fall som avgör hur skyddet runt bygget ska se ut. Och då finns det flera saker som påverkar. Det handlar bland annat om hur stor risken är att någon obehörig tar sig in på själva arbetsområdet och vilka faror som finns på bygget.

– Risken ökar om det är mycket folk som rör sig runt bygget. Och den ökar ännu mer om det finns faror som fallrisker inne på själva bygget. Då måste det upp en avgränsning så ingen kommer in av misstag och ramlar ner.

Men finns det någon tumregel som säger: mycket folk runt bygget stängsel upp, bygge i ödemarken stängsel ner?

– Nej, men om det är mycket folk i området ökar troligen risken för att de kommer in på arbetsplatsen och då ska man ha stängsel.

Innebär det att ett villabygge i utkanten av Tranås inte behöver någon inhägnad?

– Det behövs troligtvis inte, men det beror mycket på byggets karaktär. Att resa kåken tar ofta bara en dag och då måste man se till att det är avspärrat så att folk inte kommer in. Men under resten av tiden behövs nog ingen avspärrning. Det innebär inte att en arbetsplats i ödemarken inte kan behöva en avspärrning. Finns det risk för fall, något schakt eller liknande, och någon är ute och går med hunden kan det finnas en risk och då ska stängsel upp.

Och hur ser det ut med ett putsarbete på ett bostadshus?

– Om man håller på med en fasad och putsar måste det vara avspärrat på något sätt då det finns risk för att det rasar ner grejer på folk. Men det finns många olika typer av byggen och det är svårt att avgöra. Just därför måste alla göra en riskbedömning på varje arbetsplats.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stängsel eller inte runt bygget – det här gäller

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig