info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ingen mer asbestutredning

Det blir ingen mer utredning efter elektrikernas polisanmälan om asbestexponering vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Efter en överprövning ändras inte åklagarens beslut.

Utvecklingscentrum i Malmö ändrar inte åklagarens beslut. Därmed blir det ingen ny förundersökning efter Elektrikerförbundets polisanmälan om att deras medlemmar utsatts för asbestexponering vid arbeten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Även byggnadsarbetare har arbetat på samma ställen.
-Vi har konstaterat att elektrikerna vistats i lokaler där det funnits asbest, men koncentrationen är inte klarlagd och det går inte att klarlägga i efterhand. Det går inte att bevisa att det varit sådana koncentrationer att det varit farligt, säger Joakim Zander, åklagare vid Utvecklingscentrum i Malmö. Han har utrett ärendet.
Han menar att ett problem är att det finns för få mätningar till grund för att gå vidare.
-Vid tillfället gjorde man inte koncentrationsmätningar, utan bara mätningar som visade att det fanns asbest. Sedan har området sanerats så att det inte finns något kvar, säger han.

Lade ner
Två händelser uppmärksammades under förra året där elektrikerna utan att veta om det jobbat i utrymmen där det funnits asbestdamm. Elektrikerförbundet menar att medlemmarna har utsatts för en stor risk under en längre tid och gjorde därför en polisanmälan förra hösten.
Men åklagare Leif H Johansson beslöt att inte inleda någon förundersökning efter denna anmälan. Han ansåg att de uppgifter han fått inte givit anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade begåtts. Han hänvisade också till en tidigare förundersökning som lagts ner av samma orsak efter en anmälan av Arbetsmiljöverket tidigare samma år. Men Elektrikerförbundet ansåg att beslutet var fel och begärde en överprövning hos Utvecklingscentrum i Malmö. Där är det nu formellt vice överåklagare Göran Hellstrand, som beslutat att inte ändra i ärendet.

Svårt gå vidare

Elektrikerförbundets polisanmälan gällde arbetsmiljöbrott och riktade sig mot landstingets fastighetsförvaltare Locum och entreprenören Bravida.
Även om det gått att bevisa vilka koncentrationer av asbest det var, tror Joakim Zander att det kunde ha varit svårt att gå vidare med ärendet. För ett kunna åtala krävs också att den som misstänks för ett brott har gjort det med uppsåt eller av grov oaktsamhet.
– Men de inblandade bolagen har efterhand då man konstaterat förekomst av asbest, avbrutit arbetet och låtit sanera, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ingen mer asbestutredning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig