info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ingen från skolan vill ta ansvar

Idag, måndag, inleddes rättegången efter den svåra maskinolyckan vid Kvinnerstaskolan. Två elever skadades, varav en livshotande. Samtliga tre åtalade nekar till brott.

Åklagare Bengt Svensson inledde med att redogöra för åtalet då rättegången inleddes i Örebro tingsrätt. På plats finns förutom de tre åtalade skolrepresentanterna också de två elever som skadades vid olyckan och deras familjer.
Vid olyckan fick Charlie Storm livshotande skador, medan hans klasskamrat Mattias Bergström skadades lindrigare. Eleverna arbetade från en teleskoplastare från 17 meters höjd och stod i en personkorg då maskinen plötsligt rasade. Ingen ansvarig från skolan var då på plats när lastaren föll.

Saknade rutiner

Tre ansvariga från skolan står åtalade för arbetsmiljöbrott, för att inte ha gjort vad de skulle för att hindra olyckan.
De åtalade är en lärare, rektorn och dåvarande gymnasieenhetschefen. Åtalet gäller bland annat att läraren och skolledningen inte hade rutiner och organisation för att hindra att olyckan skedde, inte hade rutiner för att se till att eleverna fick tillräckligt med instruktioner och tillsyn för att kunna jobba säkert.

Förbjudet körsätt

Åklagaren framhöll flera orsaker till att olyckan kunde ske. Att maskinen kördes från hytten istället för från arbetskorgen där eleverna stod, att underlaget var instabilt och att kranarmen var utskjuten i maxhöjd. Han gick igenom flera expertutlåtanden till stöd för sin uppfattning.
Det är förbjudet att köra från hytten med personer i korgen. Men läraren hade bestämt om detta körsätt, eftersom styrsystemet inte fungerade från korgen. Detta förbud kände dock inte eleverna till.
Åklagaren berättade också att det premierades att eleverna arbetade utan att ha lärare på plats.
-Det fanns ett betygssystem på denna kursen, att man fick högsta betyget om man klarade sig utan handledare, sa Bengt Svensson.

Nekar till brott

Under förmiddagen har man också gått igenom de skador eleverna fått och de åtalade kort redogjort för sin syn på åtalet. Samtliga nekar till brott och anser att de gjort vad de var skyldiga att göra.
Olyckan inträffade då eleverna skulle dokumentera dagens arbete med att riva taktegel.
Lärarens försvarare, Ester Andersson Zandvoort, hävdade att det inte var meningen att lastarens arm skulle köras upp på maxhöjd, utan på max 4-5 meter.
-Eleverna har gjort det på eget initiativ, sa hon.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ingen från skolan vill ta ansvar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig