info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ingen förtur för Vaxholmsmål

EG-domstolen har avslagit Arbetsdomstolens begäran om skyndsamt besked i Vaxholmsmålet. Avgörandet kan därmed dröja ytterligare två år.

Arbetsdomstolen (AD) beslutade i april 2005 att begära förhandsavgörande från EG-domstolen innan AD fattar beslut i tvisten mellan Byggnads och det lettiska bolaget Laval un Partneri. I samband med begäran om förhandsavgörande bad AD EG-domstolen att behandla frågan skyndsamt eftersom beslutet har stor betydelse för svensk arbetsmarknad.
Den 15 november beslutade EG-domstolen att avslå begäran om skyndsam handläggning. Det betyder att avgörandet kan komma att dröja ytterligare minst två år. Den genomsnittliga tiden mellan en begäran och ett avgörande i EG-domstolen är cirka tre år.

EG-domstolen har påbörjat arbetet med målet. Under våren 2006 kommer medlemsländernas regeringar och EU-kommissionen att få lämna sina synpunkter i frågan till domstolen.
EG- domstolen ska svara på två frågor från AD. Den ena gäller om det är tillåtet enligt det så kallade utstationeringsdirektivet att inte ha lagstadagd minimilön. Den andra frågan gäller om det är diskriminerande av Sverige att ha en lag, den så kallade Lex Britannia, som tillåter svenska fack att vidta stridsåtgärder mot utländska företag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ingen förtur för Vaxholmsmål

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig