info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inga akutpengar till isocyanatforskning

Regeringen har idag inga planer på att gå in med akuta pengar för att rädda isocyanatforskningen i Hässleholm. Regeringen avvaktar en arbetsgrupp som kartlägger den isocyanatforskning som pågår idag.

En arbetsgrupp har tillsatts för att kartlägga den pågående forskningen om isocyanater i Sverige, med en utredare från näringsdepartementet och en från utbildningsdepartementet. Frågan har väckts efter beslutet vid Lunds universitet om att lägga ner den isocyanatforskning som bedrivs i Hässleholm.
– Forskningen sker ju inte bara där, utan också på andra håll, säger Lise Bergh statssekreterare åt statsrådet Mona Sahlin i näringsdepartementet.
Gruppen ska vara klar med sitt arbete i augusti.
– Meningen är att vi ska få en överblick över vilken forskning som finns och vad som eventuellt kan fattas, säger Lise Bergh.

Det har varit tal om att byta huvudman för isocyanatforskarna i Hässleholm, från universitetet i Lund som har bestämt sig för att lägga ner verksamheten, till Stockholms universitet.
– Den frågan kommer också att ingå i kartläggningen och vi måste se över vilka möjligheter till finansiering som finns långsiktigt, säger Lise Bergh.
Men isocyanatforskningen i Hässleholm är akut nedläggningshotad eftersom Lunds universitet har bestämt sig för att lägga ner den på grund av medelsbrist. Centrala förhandlingar om uppsägning av personalen inleds den 13 juni.
Från fackligt håll vill man nu att regeringen ska gå in med pengar för att rädda verksamheten akut, annars riskerar forskningen att gå förlorad.

Men regeringen har idag inte några planer på att gå in med pengar för att lösa den akuta situationen och långsiktigt måste medel till denna typ av verksamhet komma från forskningssfären eller parterna, enligt Lise Bergh.
– Vi måste se hur läget ser ut. Vi kan inte bara kasta oss in i något, utan att veta vad vi gör och hur det ska fungera långsiktigt, säger hon.
Näringsdepartementet har tidigare skjutit till två miljoner då forskarlaget etablerade sig i Hässleholm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inga akutpengar till isocyanatforskning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig