info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ilmar blev blåst på jobb

Preem lägger ner sin service till villaoljekunder. De anställda har fått erbjudande att ta över avtalen. Men erbjudandet gällde inte Ilmar Mattsson i Kristinehamn.

Den som köper villaolja av Preem har kunnat teckna avtal om service av värmeanläggningar. Oljejätten tyckte att verksamheten blev olönsam och från och med oktober i år upphör servicen.
I samband med beslutet att lägga ner serviceverksamheten sade Preem upp ett 60-tal servicemontörer. De informerades om att de av dem som var intresserade skulle kunna få ta över serviceavtalen om de startade egna företag.
– Jag tyckte att vi skulle göra det så jag låg på MB-ledamoten att vi tre i Värmland skulle starta firma och att han skulle anmäla vårt intresse, berättar Ilmar Mattsson, 55 år och anställd i företaget sedan 25 år.

Tiden gick och
han hörde inget, säger han. Förrän en dag då hans arbetskamrater, varav en är MB-ledamot, berättade att de två själva tänkte ta över. De hade bett en revisor att analysera marknaden och fått beskedet att verksamheten inte skulle bli lönsam på tre personer.
Ilmar skulle kunna få jobb som underentreprenör åt de andra två. Han erbjöds att göra service på 400 villor per år, jämfört med de 800 han ansvarar för på Preem.
En av arbetskamraterna beskriver händelseförloppet annorlunda. Enligt honom anmälde Ilmar inget intresse av att ta över. Det gjorde däremot de andra två.

Ilmar nappade inte
på erbjudandet att bli underentreprenör. Han anmälde i stället till Preem att var intresserad av att starta eget och ta över sina avtal. Men då fick han, via omvägar, veta att Preem av princip inte backar upp anställda som startar enmansföretag.
I Preems erbjudande om stöd till övertagande av serviceavtalen ingår ingen beskrivning av att avtalen ska fördelas efter vad man gjort som anställd. Men där står heller inget om att enmansföretag är undantagna.
Ilmar Mattsson känner sig sviken och han är orolig för hur han ska kunna hitta nytt jobb. Han har vänt sig till facket som säger att det de kan göra är att med stöd av medbestämmandelagen hävda att han är anställd i den verksamhet som de båda arbetskamraterna nu ska ta över.

Preems Ulf Johansson beklagar att Ilmar Mattsson känner sig åsidosatt. Han känner inte till att någon annan av de 60 anställda som slutar den sista september hamnat i en liknande situation.
De två arbetskamraterna, som enligt planen ska ta över Preemavtalen i Värmland, tycker inte att de behandlat Ilmar Mattsson ojuste.
– Vi informerade honom om att vi tänkte ta över. Och det går inte att starta ett företag på tre man om man redan från början vet att det bara räcker till två, säger en av dem.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ilmar blev blåst på jobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig