info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hur hög ska a-kassan vara? – så svarar partierna

I samband med pandemin höjdes ersättningen inom a-kassan. Maximalt kan man få 1200 kronor om dagen. Ska den höjda nivån dras tillbaks?

Vilken nivå ska a-kassan ligga på? Dagens höjda ersättning, återgång till de tidigare nivåerna eller annat?

 Moderaterna

Återgång. ”Vi vill att a-kassan ska vara på samma nivå som innan pandemin”

 Miljöpartiet 

Ha kvar. ”Miljöpartiet vill permanenta de tillfälliga höjningarna av a-kassan som gjordes med anledning av coronapandemin. Vi vill också att a-kassa ska omfatta alla, oavsett anställningsform eller hur många timmar man arbetar.”

 Sverigedemokraterna 

Ha kvar. ”A-kassan ska ligga kvar på nuvarande nivå där den högsta ersättningen är 1 200 kronor de första 100 dagarna och sedan 1 000 kronor per dag. SD tycker att det är en bra nivå och har alltså inga planer på att vare sig höja eller sänka ersättningsnivån.”

 Vänsterpartiet 

Höjas. ”Nivån idag är bra men den behöver höjas ytterligare. Målet är att 80 % ska få minst 80 procent av lönen vid arbetslöshet. A-kassan ska även indexregleras så att den inte urholkas över tid.”

 Liberalerna 

Återgång. ”På samma nivå som före pandemin och höjningen. Vi vill värna om arbetslinjen.”

 Socialdemokraterna 

Ha kvar. ”Vi går till val på att permanenta den tillfälligt stärkta a-kassan som infördes under pandemin.”

 Kristdemokraterna 

Rörlig. ”Vi vill ha en allmän och obligatorisk a-kassa. Ersättningen ska vara konjunkturbaserad. Vid högkonjunktur, då det finns fler jobb tillgängliga, ska a-kassan vara lite lägre. Men vid lågkonjunktur, då det är svårare att hitta jobb, ska den vara högre.”

 Centerpartiet 

Vill inte nämna exakta belopp. ”Men a-kassan ska vara hög den första tiden och sedan trappas av i snabb takt. Forskning visar att det är det bästa sättet att få människor i arbete igen. Den statliga ersättningen till en arbetslös stöds ju av tilläggsförsäkringar du får via ditt fackförbund. Det tycker vi är en bra lösning.”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hur hög ska a-kassan vara? – så svarar partierna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig