info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hovrätten friar byggföretag

Göta hovrätt friar ett byggföretag efter en fallolycka. Domstolen anser att företaget, som hyrde in snickaren, inte hade arbetsgivaransvar för den skadade.

Den 4 juni 2010 föll en snickare ner från taket på en skidanläggning i Gislaveds kommun och skadade sig. Vid olyckan fanns inte något skyddsräcke eller motsvarande fallskydd. Bakgrunden var att totalentreprenören Erik Larsson Byggnads AB anlitade en underentreprenör, Bygghjälp, för att utföra rivningsarbeten vid arbetsplatsen.

Dömdes att betala 100 000 kronor

Underentreprenören frågade i sin tur företaget Patrick R Bygg och personal från detta företag hjälpte till med lättrivning på arbetsplatsen. En av Patrick R Byggs anställda var snickaren som skadades sig.
I Jönköpings tingsrätt dömde domstolen totalentreprenören Erik Larsson Byggnads AB att betala 125 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Tingsrätten ansåg också att Bygghjälp, som bedöms vara inhyrare av arbetstagaren, borde ha gjort en riskbedömning av snickarens arbetsuppgifter och vidtagit åtgärder för att undanröja risker för olycksfall. Bygghjälp dömdes att betala 100 000 kronor.

Inte skyldig till brott

Bygghjälp överklagade domen till Göta hovrätt som slår fast att företaget inte ska betala någon företagsbot. Orsaken är att Bygghjälp inte har något arbetsgivaransvar för snickaren vid olyckstillfället. Snickaren var fortfarande anställd av Patrick R Bygg, där han fick sin lön. Hovrätten anser att företaget inte gjort sig skyldigt till brott.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hovrätten friar byggföretag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig