info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hot om stopp för borrvagnar

Förra våren omkom en bergarbetare när hans borrvagn välte. Nu överväger arbetsmiljöverket att förbjuda den typen av vagnar, med en förarplats där föraren står oskyddad.

Bergarbetaren Arne Asp, 62 år, klämdes till döds under en borrvagn, av typen Tamrock 500, årsmodell 97. Han var helt oskyddad på förarplatsen på sidan av maskinen, när den gled och sedan välte. Olyckan hände vid byggandet av Norrortsleden i Stockholm.

Det finns flera typer av maskiner med liknande konstruktion, där man står på sidan av maskinen och kör. Uppskattningsvis finns cirka hundra exemplar av olika årsmodell, varav cirka 75 används aktivt på arbetsplatserna. Olyckan vid Norrortsleden uppmärksammades av arbetsmiljöverket som ifrågasätter om denna konstruktion uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och EU:s maskindirektiv. Därför har verket skrivit till de stora leverantörerna: Sandvik Mining and Construction och Atlas Copco CMT Sweden.
– Vi anser att förarna ska kunna vara säkra på sin förarplats. Hur det ska gå till är upp till tillverkarna att lösa, säger arbetsmiljöverkets Johan Steene.

I skrivelsen säger arbetsmiljöverket att man överväger att förbjuda företagen att sälja borriggar som har en förarplats där föraren inte är skyddad mot risker från vältning eller oavsiktlig förflyttning.
I Sandviks fall gäller det maskiner med beteckningen CMD, CHA, DINO och SCOUT. För Atlas Copco gäller samma överväganden borriggar med beteckningen ROC. För båda företagen gäller att ett förbud också kan gälla om man har andra produkter med liknande utformning och användning.

Arbetsmiljöverket överväger också att ställa krav på att leverantörerna ska återkalla de borriggar som man sålt med den här typen av konstruktion, där man står oskyddad på maskinen och kör vid förflyttning. Återkallandet kan bestå i att man antingen avhjälper bristerna på maskinen eller tar tillbaka maskinen och levererar en annan, motsvarande eller lämnar ersättning för den. Dessa krav gäller maskiner som släppts på marknaden efter den 31 december 1994, då EUs maskindirektiv trädde i kraft. Det kommer i så fall att omfatta en del av den maskinpark som finns ute på arbetsplatserna.
Leverantörerna/tillverkarna får nu möjlighet att svara på skrivelsen. Sedan tar arbetsmiljöverket ställning till hur man ska agera. I tidigare svar har tillverkarna har hävdat att deras maskiner uppfyller alla regler.

Det går att bygga om befintliga maskiner så att de kan användas med fjärrstyrning. Denna möjlighet erbjuder tillverkare idag mot betalning. Vägverket Produktion kräver att de borrvagnar som används på företagets arbetsplatser ska ha fjärrstyrning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hot om stopp för borrvagnar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig