info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

”Höga bötesstraff kan ge bättre säkerhet”

Domstolen höjde bötesstraffen för de ansvariga företagen. Det ser Kjell Röttereng på norska facket som positivt i domarna efter dödsolyckan på Kampenskolan i Oslo.

De två svenska rivningsarbetarna Mikael Ek, 23 år och Peder Mattsson, 24 år, förolyckades i en rasolycka på Kampenskolan i Oslo den 7 oktober 2002. Nu har Oslo tingrätt utdömt ansvar efter olyckan.
Av de sex personer som stod åtalade för dråp friades byggherrens projektledare, samordnarna för projektering och utförande av projektet samt huvudentreprenörens arbetsledare. Två av de åtalade dömdes för dråp, med en mildare rubricering än i åtalen, till villkorliga fängelsestraff. Arbetsledaren på rivfirman, Norprodukter-Miljö, dömdes till 120 dagars fängelse villkorligt medan platschefen hos huvudentreprenören, Knut Skutle AS, dömdes till 90 dagar villkorligt frihetsberövande.

Kjell Röttereng, förbundssekreterare på Fellesförbundet, skulle gärna ha sett att domstolen hade lagt ansvaret högre upp. Han anser att den otydliga ansvarsfördelningen mellan olika aktörer på ett bygge gör det för lätt att utgå från att någon annan tar ansvar för hälsa och säkerhet.
Däremot är han nöjd med att tingsrätten lyfte böterna för de ansvariga företagen. Åklagaren hade krävt 200 000 kronor i böter för huvudentreprenören Knut Skutle. Tingsrätten höjde beloppet till 500 000 kronor.
– Böterna har tidigare varit försumbara. Det här kan hjälpa till att höja medvetenheten om att det är viktigt att förebygga olyckor, säger Kjell Röttereng.

Företrädare för byggherren, Oslo kommun, och projektören stod också åtalade vid tingsrätten. De friades från personligt ansvar för olyckan. Oslo kommun dömdes däremot till böter för att man inte följt upp arbetet med arbetsmiljöplanen för projektet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: ”Höga bötesstraff kan ge bättre säkerhet”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig