info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hårdare vibrationsregler från 1 juli i år

Många som jobbar med vibrerande verktyg och maskiner får rätt till regelbundna hälsokontroller. Det är en av nyheterna i nya, hårdare regler om vibrationer som införs från den första juli i år.

Redan tidigare har det funnits krav på att arbetsgivare ska erbjuda hälsokontroller för grupper i byggbranschen som till exempel arbetar med asbest, härdplaster och vissa andra farliga ämnen. Vibrationer från verktyg kan skada nerver, muskler, blodkärl och skelett. Det kan yttra som domningar, stickningar, nedsatt känsel, försämrad finmotorik och smärta vid kyla. Även maskiner som inte överskrider gränsvärdet kan ge besvär, eftersom människor är olika känsliga för vibrationer.

I de nya reglerna står det att arbetsgivaren ska erbjuda medicinsk kontroll till de arbetstagare som exponeras för vibrationer som överstiger ett så kallat insatsvärde. Men även om exponeringen är lägre än detta värde ska arbetsgivaren erbjuda medicinsk kontroll om exponeringen sker på ett sådant sätt att det finns skäl att misstänka att det kan uppstå skadliga hälsoeffekter.

Om det framkommer att någon är skadad måste arbetsgivaren vidta flera åtgärder och bland annat erbjuda medicinsk kontroll till övriga arbetstagare som utsatts på liknande sätt.
De som arbetar med vibrerande maskiner och verktyg ska också få information och utbildning om riskerna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hårdare vibrationsregler från 1 juli i år

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig