info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hårdare kontroll efter allvarliga sprängtillbud

Bättre täckning, splitterskydd och en annan typ av sprängämnen är några av åtgärderna för att hindra nya sprängningstillbud vid Botniabanan. Två tillbud har hänt i samband med sprängningar i Husum.

Vid två tillfällen har knytnävsstora stenar slungats in mot ett villaområde när man sprängt i samband med terrasseringsarbeten för järnvägen vid Öberget, Husum. Efter det andra tillbudet stoppades jobbet och flera utredningar tillsattes. Huvudentreprenören Lemminkäinen har presenterat olika förslag till bättre säkerhet och den har godkänts med vissa tillägg, av Botniabana AB. Själva sprängningarna har utförts av en underentreprenör.
– Nu har vi återupptagit sprängningsarbetena igen. Det gjorde vi på torsdagen, berättar Gunnar Lejon, arbetschef hos Botniabanan AB, som är byggherre.

Åtgärderna består av flera delar. Området där det sprängs ska täckas bättre och splitterskydd användas för att hindra stenkastning. En hög med bergmassor ska läggas mot bergschaktet för att hindra att sten kastas iväg från de hål som sprängs. En annan typ av sprängämnen, patronerat sprängämne istället för bulksprängämne, ska användas för att få bättre kontroll på laddningsmängderna. Stickprov ska tas på riktningen innan hålen laddas med sprängämnen.

Orsaken till de tidigare tillbuden har utretts. Vid första tillbudet var orsaken att området för sprängningen var dåligt täckt, vilket gjorde att stenar slungades iväg.Vid det andra tillbudet försköts bergmassan i den främre delen när salvan avlossades. Sprängämnen blottades och detonerade delvis fritt i luften. Stenar kastades iväg. Arbetena skedde vid två arbetsplatser och vid båda tillfällena drabbades ett villaområde.

– Det är bra att det tagits fram förslag till åtgärder. Vi kommer i nästa vecka att inspektera och göra en egen utredning av tillbuden. Det är viktigt att lära inför framtiden, detta är ju ett projekt med mycket sprängning, säger arbetsmiljöinspektör Bernt Jonsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hårdare kontroll efter allvarliga sprängtillbud

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig