info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hård kritik mot skolor

Dålig utbildning i arbetsmiljö skördar offer på bygget. 4 700 inspektioner som Arbetsmiljöverket gjort, visar stora brister i kunskap och arbetsmiljö hos byggymnasier och småföretag.

-Eleverna som går ut byggprogrammen blir inte rustade för yrkeslivet. Skolorna har, i de flesta fall, inte gett dem tillräckliga kunskaper om säkerhet och arbetsmiljö för att de ska kunna arbeta säkert, säger Jan Swedberg, ansvarig för samordning av byggtillsyn i Arbetsmiljöverket.
Verket har i ett treårigt projekt som startade förra året hittills gått igenom cirka 100 byggymnasier. Inspektionerna är en del i en pågående granskning av flera områden i byggbranschen. En rad krav har riktats mot skolorna. Mot brister i lärarnas kunskaper, mot allvarliga risker i skolornas verkstäder och ute på praktikplatser, samt mot rutinerna mellan skola och praktikplatser. I ett fall stoppades ett bygge i skolans regi för att fallskydd saknades.

Sämre än väntat

Jan Swedberg har blivit mycket förvånad över hur illa det är ställt med arbetsmiljö i byggutbildningen.
-Jag visste att det var dåligt, men inte att det var så här illa. Många bygglärare saknar moderna kunskaper om säkra arbetsmetoder och regler, till exempel hur man gör en arbetsmiljöplan. De ska vara ett föredöme, men så fungerar det inte idag, säger han.
Många unga byggnadsarbetare skadas och dör på arbetet i den olycksdrabbade byggbranschen, där cirka en person dör i byggolyckor i månaden. Av de närmare 6 000 personer som drabbades av en olycka 2008-2011 var tolv procent unga, högst 24 år.
Jan Swedberg är övertygad om att detta har ett samband med bristerna i skolutbildningen och menar att detta är en grund till problem i hela branschen.
– Det är självklart att ungdomarna måste få med sig rätt attityd och kunskap om säkerhet i arbetslivet, säger han. Tanken är att verket ska fortsätta gå igenom resten av landets byggprogram.

Säkerheten saknas helt

Men arbetsmiljön är också dålig i många småföretag, visar Arbetsmiljöverkets granskning.
Under tre år gör verket en särskild inspektionsinsats mot småföretag med upp till 20 anställda. Den startade förra året och hittills har 2 200 inspektioner och uppföljningsbesök gjorts. Sammanlagt beräknas man komma upp i cirka 4 000. Även här är resultatet anmärkningsvärt.
-Det saknas arbetsmiljöarbete och säkerheten är helt obefintlig i många småföretag, säger Jan Swedberg.
En majoritet, två tredjedelar, behövde förbättra sina kunskaper och en lång rad krav på förbättringar har ställts mot företagen. Kraven gäller bland annat att det saknas fallskydd och åtgärder mot buller, damm, dålig ergonomi med mera. Vidare saknas riskbedömningar.
I ett annat treårigt projekt kommer Arbetsmiljöverket att följa byggen från projektering till färdigställande. Tanken är att följa upp så att arbetsmiljön finns med hela vägen från ritbordet och ut på bygget. I år kommer det att omfatta cirka 100 medelstora byggobjekt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hård kritik mot skolor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig