info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Här finns de farliga fibrerna

Vissa eldfasta fibrer är farliga. De misstänks ge samma skador som asbest. En ny rapport går igenom var farorna finns och hur man ska skydda sig.

De mest använda farliga fibrerna heter RCF, eldfasta keramiska fibrer, på svenska. Det är det mest använda ersättningsmaterialet för asbest i den svenska byggbranschen, från 1970-talet och framåt. Användningen har nu minskat på grund av riskerna och efter att ersättningsmaterial började komma i slutet av 1990-talet. Men ett problem är att ersättningsmaterialen inte tål lika mycket värme.

RCF-fibrerna används fortfarande vid nyproduktion och byggnadsarbetare utsätts vid rivning. Det är dessutom särskilda risker vid rivning. Om fibrerna använts till ugnsisolering eller annan installation där de har nått temperaturer runt 900 grader och däröver, kan de omvandlas till ett ämne som kan orsaka både silikos och lungcancer.
Många är osäkra på vilket av materialen de hanterar, om det är farligt eller inte.
– På många arbetsplatser hanteras olika typer av fibrer utan kunskap om material och risker, säger Bengt Christensson projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bästa sättet att få veta vilken fiber som används är att begära säkerhetsdatablad för produkten. Där ska det stå vad den innehåller och hur man ska skydda sig.

Finns inte den informationen ska man skydda sig som om materialet vore cancerframkallande. Förutom RCF finns också flera specialfibrer, glasfibrer, som misstänks vara cancerframkallande.
En ny rapport, gjord av IVL, går igenom riskerna med olika eldfasta fibrer, vilka som är farliga eller anses ofarligare.
– En grov skattning är att 500-1000 personer hanterar materialen nästan dagligen, varav cirka hälften exponeras för den farliga RCF. Merparten är byggnadsarbetare av olika slag, säger Bengt Christensson.

De som använder materialen är bland annat:
Ugnsmurare som murar ugnar på industrier. Isolerare: mer än 250 isolerare arbetar ibland eller ofta med eldfasta fibrer. De flesta använder idag lösligare, ofarligare eldfasta fibrer. Men de utsätts också i samband med rivning då man ersätter RCF-fibern. Andra grupper som utsätts för materialet är installatörer som installerar eldfasta fibrer ibland annat värmeanläggningar, processenheter, med mera. Också de som murar eller reparerar skorstenar kommer i kontakt med materialet.

Fakta:fibrer
RCF: Refractory Ceramic Fibre =eldfasta fibrer av aluminiumsilikat. I flera djurförsök har de orsakat fibros, lungcancer och lungsäckscancer (mesoteliom). De ska betraktas som om de orsakar cancer på människor. Ersättningsmaterial är eldfast mineralull som anses vara ofarligare. De är CMS: (Calcium Magnesium Silicate fibre) och AES (Alkali Earth Silikate fibre). Det finns fler eldfasta fibrer som inte är tillräckligt utredda för att avgöra hälsoriskerna.

Eldfasta fibrer dammar generellt sett mycket och är irriterande på huden. De säljs som filtar, mattor, skivor, papp, isolerflätor, tätningsmassa och lösfibrer. De finns bland annat i ugnsisolering, isolering i värmekraftverk och sopförbränning, skorstensisolering och tätning, rörisolering, isolerskivor, brandskydd, olika typer av flamskydd.
IVLs rapport ”Eldfasta fibrer kan vara farliga” finns på www.ivl.se. Prevent ska ge ut en broschyr med råd om eldfasta fibrer, risker och skydd.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Här finns de farliga fibrerna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig