info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hans Tilly vill se privata vägar

Byggnads ordförande Hans Tilly vill gärna att man börjar titta på alternativa finansieringar av Sveriges vägar. Att ge byggföretagen möjlighet att själva bekosta byggandet och underhållet av vägarna är en tänkbar lösning.

– Jag tycker att alternativ finansiering av vägarna är något man bör se över och diskutera, infrastrukturen är oerhört viktig och för att få fart på den kan man behöva hitta nya sätt, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.
I samband med vad som händer i Trollhättan har han velat väcka lite tankar och starta en debatt om hur man i Sverige arbetar för att bygga upp vägnätet. Han säger att det finns en vilja hos byggföretagen att få fart på infrastrukturen. För att finansiera nya vägar privat måste man hitta lån, något som inte varit ett problem tidigare.
– Det har ju fungerat förut, med bland annat Arlandabanan.

Hans Tilly menar att det finns ett behov av att snabba upp processen lite.
– Inte minst runt Stockholm finns det mycket att göra, säger han.
Privatfinansiering skulle kunna vara lösningen på de behoven.
Rent konkret betyder privatfinansieringen att ett privat företag tar på sig bekostnaden av anläggandet av vägen, och sedan underhållet under en längre period mot ersättning från staten och skattebetalarna. Argumentet för är att fler vägbyggen innebär fler arbetstillfällen. Argumentet mot är att staten inte vill hamna i en situation där man är ersättningsskyldig till byggföretagen, och därför inte kan använda sin budget som man vill.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hans Tilly vill se privata vägar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig