info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hans Tilly kritisk mot Laval-utredning

Direktiven till utredningen om vilka svenska lagar som måste ändras efter Lavaldomen är nu klara. Regeringen tycker att det är viktigt att den svenska modellen bevaras. På Byggnads är man kritiska till direktiven. - Jag känner en oro för att direktiven tar för mycket hänsyn till att EG-domstolens beslut ska vara vägledande för utredaren, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

Enligt regeringen så innebär direktiven till utredaren – Medlingsinstitutets chef Claes Stråth – att utredningen ska ske i samarbete med parterna på arbetsmarknaden. Vidare ska utredaren utgå ifrån att utländsk arbetskraft i så stor utsträckning som möjligt ska omfattas av den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på avtalen mellan parterna. Dock utan att göra avkall på EG-rätten och den fria rörligheten för tjänster. Dessutom har Claes Stråth fått uppdraget att titta närmare på Lex Britannia som ger svenska fack rätt till stridsåtgärder för att få fram kollektivavtal med utländska företag som redan har ett kollektivavtal i hemlandet. I svaret till regeringen ska det framgå om, och i så fall hur, Lex Britannia ska förändras.
Hans Tilly tycker att det i direktiven finns textavsnitt som tar för stor hänsyn till EG-domstolens beslut.
– Jag tycker att direktiven är vaga och det finns avsnitt som säger att utredaren ska ha domen som utgångspunkt. Det hade varit bättre med ett uppdrag åt utredaren där man tar fasta på vilka åtgärder som krävs för att genomslaget av domen ska bli så litet som möjligt på den svenska arbetsmarknaden. Nu känner jag en viss oro för vad regeringen egentligen vill med utredningen, säger Hans Tilly.
Utredningen ska vara klar senast den 15 december.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hans Tilly kritisk mot Laval-utredning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig