info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Han vann mot försäkringsbolag

Byggnadsarbetaren Jan Backströms skador och kroniska muskelvärk är orsakade av skadlig inverkan i arbetet. Det har hovrätten fastställt i en dom. – Detta är en stor vinst för mig. Den visar att också en vanlig arbetare kan få rätt mot ett stort försäkringsbolag, säger han.

Hovrätten slår fast att hans arbetsskador har medfört en medicinsk invaliditetsgrad på 25 procent. Han anses helt arbetsoförmögen på grund av sina skador.
Försäkringsbolaget Afa och byggnadsarbetaren Jan Backström, har under elva år varit oeniga om skadebedömning och ersättning. Under tre dagar i mars pågick förhandlingar om detta i Svea hovrätt. Målet var att fastställa medicinsk invaliditetsgrad och hur stor del av hans skador som beror på arbetet. Det i sin tur påverkar bedömning och ersättning.

Jan Backström har arbetat i flera yrken. Mest som skogsarbetare, men också som bergarbetare och med vanligt byggnadsarbete, med mera. Han har ett antal svåra skador. Försäkringskassan har godkänt åtta olika arbetsskador. Han har därefter krävt ersättning från Afa, arbetsgivarnas och fackens gemensamma försäkringsbolag, för bland annat merkostnader, inkomstförlust, lyte och men. Afas trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-försäkring) är en försäkring som ingår i kollektivavtal och är ett komplement till den allmänna försäkringen. Men Afa hade en annan åsikt om hans skador och det ledde till en tvist.
Jan Backström, tidigare Byggnadsmedlem, har kronisk muskelvärk i rygg, nacke, axlar, armar, händer och knän. Hovrätten anser att han har belagt sina skador och besvär genom en omfattande dokumentation; genom läkarintyg och muntlig bevisning. Dessa skador har medfört stora besvär för honom, konstaterar också hovrätten. Rätten slår fast att Backströms skador är arbetsskador enligt villkoren i försäkringen. De är orsakade av skadlig inverkan av arbetet.

Försäkringsbolaget Afa, däremot, har hävdat att han lider av sjukliga åldersförändringar i ryggen – vilket skulle vara den huvudsakliga orsaken till hans besvär. Men det anser inte hovrätten är belagt. Afa har satt Backströms medicinska invaliditet till 20 procent, men har bara ansett att fem procent beror på arbetet.
Hovrätten sätter den medicinska invaliditeten till 25 procent och anser att allt beror på arbetsskadan. Då tingsrätten har satt den invalditetsgraden, går Afa nu med på att Backström är helt arbetsoförmögen. Något som påverkar ersättningen. Jan Backström hade själv begärt att invaliditetsgraden skulle sättas till 30-36 procent. Men är nöjd även om det blev lägre.
Detta är en deldom. Ärendet kommer att gå vidare.
Målet har hamnat i hovrätten efter att båda parter har överklagat en tingsrättsdom. Tingsrätten hade fastställt att Jan Backströms arbetsskada var 20 procent och att han skulle anses som helt arbetsoförmögen.

Jan Backström, som kommer från Norberg, har känt sig illa behandlad i kontakterna med Afa och kritiserar deras handläggning.
– Visst har jag fått det kärvt ekonomiskt och visst vill jag ha en rättvis ersättning. Men för mig handlar det först och främst om att få rättvisa som människa. Jag har känt mig så förnedrad i kontakterna med bolaget, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Han vann mot försäkringsbolag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig