info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Han rökte på under ledighet – portades från byggjobbet

Rörmokaren Linus testades positivt för cannabis vid ett drogtest på jobbet. Därefter  blev han avstängd utan lön i två månader. Men var det rätt? Nu kan fallet prövas i rätten. 

Att en arbetare stängs av utan lön i månader på grund av något som hen gjort på sin fritid är en ny företeelse, så det behöver prövas, menar facket. Foto: Mostphotos

Det var första dagen efter julledigheten när rörmokaren Linus valdes ut för ett slumpmässigt drogtest på sin arbetsplats på Assemblin. Linus visste att drogtestet skulle vara positivt, eftersom han hade rökt cannabis under semestern i Spanien. Det dröjde en vecka innan testresultatet kom. Då ringde chefen upp Linus och sa att han skulle bort från byggarbetsplatsen, eftersom han var drogpåverkad.

– Jag skickades hem direkt. De spärrade mitt ID06-kort och jag fick byta om utanför arbetsplatsen, i containern där verktygen förvarades.

Linus kallades tillbaka till kontoret samma dag, där chefen berättade att han skulle bli avstängd på grund av det positiva testet. Så länge som proven visade positivt skulle Linus inte vara tillgänglig för arbete. Arbetsgivaren ansåg att det fanns säkerhetsrisker om han var kvar på jobbet.

– De sa att jag var för onykter och inte kunde jobba, säger han.

Jag skickades hem direkt. De spärrade mitt ID06-kort och jag fick byta om utanför arbetsplatsen, i containern där verktygen förvarades.

Under just den här perioden arbetade Linus med att montera element, men han har också andra arbetsuppgifter som att koppla stammar mellan husens våningsplan.

Linus stängdes av från jobbet i två månader. Han mådde dåligt av att vara hemma.

– Det var jobbigt eftersom jag gillar att göra något på dagarna. Jag hade inga pengar och kunde inte hänga med kompisar. Och jag ville inte heller berätta för alla vad som hade hänt.

Det slumpmässiga drogtestet visade på förekomst av THC-syra. Det är en restprodukt som utsöndras via urinen.

Linus hade svårt att få pengarna att räcka till. Han fick låna pengar av sina föräldrar, annars skulle det aldrig ha gått ihop.

– Det är ju mat och hyra som ska betalas. Ekonomin blev körd i botten och det tog lång tid att återhämta sig. Det är först nu, ett år senare, som jag kan lägga undan pengar igen.

Linus är besviken på hur arbetsgivaren hanterade saken.

– De stänger av mig under en lång period och behandlar mig som en missbrukare bara för att jag rökt lite gräs. Jag har ju jobbat där i flera år, så de ser väl om jag är påverkad eller inte. Jag tycker inte att andra ska råka ut för det som jag har gjort.

Vi vill inte ha droger på arbetsplatsen, men arbetsgivaren måste kunna bevisa att personen är påverkad.

Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig, Byggnads

Även Byggnads anser att det var felaktigt att stänga av Linus, som är medlem i Byggnads, från arbetet utan lön. Dessutom borde arbetsgivaren ha MBL-förhandlat med facket före avstängningen.

Efter att både lokal och central förhandling slutat i oenighet lämnade Byggnads i mitten av november in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Stämningen avser lönefordran, brott mot kollektivavtal, brott mot MBL. Sammanlagt uppgår det totala beloppet till nästan 262 000 kronor.

Det slumpmässiga drogtestet visade på förekomst av THC-syra. Det är en restprodukt som utsöndras via urinen och som visar att cannabis intagits, men det visar inte på någon narkotikapåverkan, anser Byggnads.

Eftersom medlemmen inte varit påverkad på arbetet utgör han därför inte någon säkerhetsrisk, menar man. Facket anser därför att det saknas grund att stänga av honom från arbete utan lön.

– Vi vill inte ha droger på arbetsplatsen, men arbetsgivaren måste kunna bevisa att personen är påverkad och det har inte gjorts i det här fallet, säger Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Johan Torstensson Aas tycker att det saknas grund för att dra in lönen. Foto: Byggnads

Facket anser också att han medverkat till alla kontrollåtgärder eftersom han kontinuerligt lämnade urinprov tills testresultatet blev negativt.

Varför är det viktigt att driva det här ärendet?
– Att arbetsgivare stänger av en arbetstagare utan lön i månader på grund av något som personen gjort på sin fritid är en ny företeelse, så det behöver prövas. Den avstängda hamnar i en extremt svår ekonomisk situation, säger Johan Torstensson Aas.

Om det ger positivt utslag är vi skyldiga att agera.

Ann-Charlotte Södergren, f.d. hr-chef på Assemblin VS

Arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen och Assemblin VS har lämnat in svaromål till Arbetsdomstolen, där de bestrider både brott mot MBL och att medlemmen skulle ha rätt till lön under avstängningen.

Så här kommenterar Ann-Charlotte Södergren, f.d. hr-chef på Assemblin VS, som är ansvarig för ärendet, avstängningen till Byggnadsarbetaren.

– Som arbetsgivare har vi ett arbetsmiljöansvar gentemot uppdragsgivare, medarbetare och andra berörda på arbetsplatsen. Det följer av vår policy att bruk av alkohol och droger inte är förenliga med arbetslivet.

På vilket sätt utgjorde rörmokaren en säkerhetsrisk i sitt arbete?
– Droger i samband med arbete, specifikt på en byggarbetsplats med arbete på höga höjder och farliga verktyg, där det inte finns någon felmarginal, är livsfarligt. Vår uppfattning är att medarbetare som har testat positivt för droger inte står till förfogande för arbete förrän urinprov utan spår av narkotika kan uppvisas.

Men drogtestet, urinprovet, visar inte på någon narkotikapåverkan.
– Vi vill inte kommentera enskilda ärenden, men generellt så kan vi som arbetsgivare bara förhålla oss till utslag i tester som företagshälsovården, vår medicinska partner, utför. Om det ger positivt utslag är vi skyldiga att agera, säger Ann-Charlotte Södergren.

Ann-Charlotte Södergren på Assemblin tycker att företagets policy har följts. Foto, Mostphotos, Assemblin

I svaromålet till Arbetsdomstolen tar arbetsgivarna upp att ett urinprov vid ett testtillfälle visade positivt för både THC-syra och kokain. Byggnads anser inte att det förändrar något i själva processen.

– Det är inte det vi tvistar om. Orsaken till arbetsgivarens avstängning är att medlemmen testats positivt för THC-syra, säger Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Parterna kommer att mötas i slutet av mars för en muntlig förberedelse. Om det inte sker någon förlikning vid detta tillfälle kommer tvisten att avgöras i Arbetsdomstolen, AD.

Om facket förlorar, så blir det fritt fram för arbetsgivarna att stänga av arbetstagare.

Annamaria Westregård, docent i arbetsrätt

Annamaria Westregård är docent i arbetsrätt vid Lunds universitet. Hon tror att den medicinska bevisningen blir central om tvisten går vidare till Arbetsdomstolen

Annamaria Westregård.

– Medicinexperter kommer att göra utlåtande om hur man påverkas av narkotika och hur länge effekten sitter i. Det finns rätt mycket forskning som kan användas som bevis och allt handlar om vad som kommer fram.

Har arbetsgivaren rätt att skicka hem någon som testas positivt för cannabis?
– Ja, om personen inte är arbetsför så är det möjligt. Arbetsgivaren har ett väldigt stort ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om det händer en olycka så blir arbetsgivaren ansvarig.

En eventuell dom kan bli principiell viktig både för fack och arbetsgivare.

– Om facket förlorar, så blir det fritt fram för arbetsgivarna att stänga av arbetstagare. Om arbetsgivarna förlorar, så måste de bli tydligare med att förklara varför de stänger av en anställd, säger Annamaria Westregård.

Fotnot: Linus heter egentligen något annat.


3 FRÅGOR TILL EXPERTEN

Fredrik Sparring är specialistutbildad läkare med särskild kompetens att bedöma drogtester.

Vad visar ett urinprov av cannabis?
Cannabis innehåller många kemiska substanser bland annat THC som är det ämne som ger det mesta av ruseffekten. För att kroppen ska kunna göra sig av med THC omvandlas det till THC-syra som utsöndras med urinen. THC-syra saknar helt narkotisk påverkanseffekt på kroppen.

Varför används urinprov om det inte finns narkotisk påverkan?
Urinprov har betydligt längre spårbarhet än blodprov och salivprov. Urinprov används eftersom man vet att bruk av cannabis utgör en säkerhetsrisk flera dagar till veckor efter att ruset har klingat av.

Finns det några risker att utföra ett arbete när THC-syran finns kvar i kroppen?
Vid omfattande, långvarigt bruk av cannabis har man i vetenskapliga studier funnit kognitiv försämring med nedsatt minnesfunktion, förmåga att hantera komplex information, och bristande uppmärksamhetsförmåga flera dagar efter senaste användningstillfället.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Han rökte på under ledighet – portades från byggjobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig