info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hallandsås-dom bra för arbetsmiljön

Den första domen efter Hallandsåsen kan leda till bättre varuinformation på bygget. Den har stor betydelse eftersom den tydligt slår fast vem som är ansvarig.

– Domen kan ses som en uppmaning till företagen att strama upp hantering när det gäller information om och märkning av farliga ämnen. Det säger överåklagare Sven-Erik Alhem i en kommentar.
Domen riktar sig mot vd:n för kemiföretaget som levererade Rhoca Gil till Hallandsåsen.

Tingsrätten i Ängelholm fällde vd:n Lars Wester för att informationen i varuinformationsblad och på etiketter delvis var felaktig och ofullständig. Att informationen tagits fram hos moderbolaget i Frankrike tyckte inte rätten var någon godtagbar ursäkt. Vd:n var själv skyldig att kontrollera att allt var rätt, ansåg tingsrätten.
– Det är en mycket viktig dom. Den lägger ett stort ansvar på den som saluför en farlig produkt. Den tydliggör också att var och en är ansvarig för sitt led.

Det var Sven-Erik Alhem som väckte åtalet när det gäller den kemiska varuinformationen.
I höst kommer fler åtal under det rättsliga efterspelet efter Hallandsåsen. Det gäller bland annat arbetsmiljöåtalet.
Domen mot kemiföretagets vd får inte tolkas så att arbetsgivaren har mindre ansvar, enligt Alhem.
– Arbetsgivaren ska självklart ta sitt ansvar för arbetsmiljön. Jag tycker mig märka en uppstramning när det gäller synen på både arbetsmiljö och miljö. Det är glädjande, säger han.
Också Björne Olsson, inspektör på kemikalieinspektionen, tycker att domen är bra.
Det var han som gjorde inspektionen på huvudkontoret till Rhône Poulencs svenska dotterbolag och som polisanmälde de brister i varuinformationen som sedan ledde fram till ett åtal.
– Domen är principiellt mycket viktig eftersom den lägger ett tydligt ansvar på den importör som tar in och distribuerar farliga kemiska produkter i landet.
Egentligen tycker han det vore bra om domen överklagas och står sig i nästa instans. Då får avgörandet en ännu större tyngd.
– Dessutom blir de kommande domarna när det gäller Hallandsåsen intressanta. Då får man se hur ansvaret för kemiska produkter, fördelar sig vidare mellan de olika aktörerna i byggprocessen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hallandsås-dom bra för arbetsmiljön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig