info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Granskningsdom överklagas inte

Staten överklagar inte domen i Europadomstolen om granskningsarvoden. Det blir nu upp till parterna att i första hand lösa frågan och hantera den i kollektivavtal.

Regeringen motiverar sitt beslut att inte överklaga med att det är positivt att oorganiserade arbetare inte ska betala avgifter om det till exempel finns oklarheter om vad pengarna används till.
Det var i februari som Europadomstolen i Strasbourg fällde den svenska staten för brott mot egendomsparagrafen i Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
Det handlade om Byggnads rätt att kräva granskningsarvode på 1,5 procent av lönen från oorganiserade byggnadsarbetare. De fem som målet gällde ansåg att arvodet var en dold fackföreningsavgift och att deras rätt att stå utanför facket därmed bröts. I den frågan tog domstolen inte ställning. Däremot ansåg domstolen att redovisningen av hur granskningsavgiften redovisats inte var tillräckligt tydlig. Därför blev de en fällande dom mot staten.

Senare har domen ifrågasatts eftersom inga granskningsarvoden betalats in för de fem byggnadsarbetarna, som också var och en tilldömts skadestånd.
– Regeringen kan inte bedöma om domstolen fått korrekt information eller inte. De fem har heller inte begärt ett ekonomiskt skadestånd utan ett ideellt, konstaterar Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Sven Littorin till TT.
– Principen som man baserat domen på är att om man tar ut avgifter måste man kunna se vad pengarna används till. Det tar vi till oss och förväntar oss att parterna ordnar det i kollektivavtal, fortsätter hon.

Just nu pågår avtalsförhandlingar mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier där också hur hanteringen av granskningsarvodena diskuteras.
Parterna tolkade domen i Europadomstolen olika. Arbetsgivarna ansåg att den gav täckning för att sluta dra granskningsarvoden för oorganiserade. Byggnads anser däremot att man kan fortsätta ta ut arvoden för oorganiserade och i avtalsrörelsen föreslår fackförbundet att granskningsarvodet inte längre ska betalas av de anställda, utan av företagen. Under fredagen träffades parterna och kommer åter att mötas i nästa vecka.

– Det förändrar inget i sak, säger Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson om regeringens beslut att inte överklaga domen.
‑ Ett överklagande hade bara förlängt processen och skapat en ny osäkerhet, Nu ska vi försöka lösa den situation som har uppkommit.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Granskningsdom överklagas inte

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig