info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Golvläggare tar strid mot korta byggtider

Vi vill känna stolthet över vårt arbete, bygga med kvalitet och lämna över en god produkt.

Vi accepterar inte längre att pressas till det yttersta. Vi vill kunna arbete kvar i byggsvängen fram till pensionen.
Det skriver golvläggarna inom Byggnads i ett uttalande till Byggnads förbundsledning. Uttalandet antogs av golvläggarnas rikskonferens som hölls i Skellefteå.
Golvläggarna understryker att de inte är några bakåtsträvare – den tekniska utvecklingen gör det möjligt att bygga allt snabbare.
Men de motsätter sig att byggtiderna kortas så att de tvingas lämna en sämre produkt.
De anser att arbetsmiljökraven nonchaleras. Att arbetsgivarna pratar mycket om kvalitetssäkring av byggen, men att verkligheten ser annorlunda ut.
”Under hård press från beställare och allmännyttiga bostadsföretag, och med bristande planering av arbetsmiljön, tvingas byggföretagen att korta byggtiderna”.
Det resulterar i att produkten blir sämre – nämligen sjuka hus. Dessutom tvingas golvläggarna arbeta på kvällar och helger.
De anser också att företagen saknar både kunskap och engagemang i viktiga miljöfrågor.
”Man förlitar sig på andra istället för att utnyttja den kompetens som finns hos de anställda.
Vi byggnadsarbetare måste få vara med i byggplaneringen så att vi med vår erfarenhet och yrkeskunskap kan påverka val av arbetsmetoder, tekniska hjälpmedel och erforderlig arbetstid”.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Golvläggare tar strid mot korta byggtider

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig