info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Glädje och ilska från parterna

Inte oväntat är fackliga företrädare betydligt mer positiva än arbetsgivarna till dagens förslag om att riva upp Lex Laval. Men i den del där LO är kritiskt ser Sveriges Byggindustrier det goda i förslaget.

LO skriver i ett pressmeddelande att de förändringar som utstationeringskommittén föreslår gör det möjligt för Sverige att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten.
– Särskilt positivt är att det går att ställa tuffare krav på den arbetsgivare som utstationerar arbetskraft. Det blir nu möjligt att kräva att arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal, säger avtalssekreteraren Torbjörn Johansson.
LO är däremot mycket kritiskt till att Arbetsmiljöverket kan få i uppdrag att tolka vad i olika branschers kollektivavtal som ingår i de minimivillkor som kan krävas av utstationerande, utländska företag.

Helt tvärtemot på BI

Hos Sveriges Byggindustrier (BI) är mottagandet av kommitténs förslag en spegelvändning av LOs reaktion. Organisationens vice vd Mats Åkerlind är i stort kritisk och menar att förslaget hotar att sätta krokben för en nödvändig konkurrens i byggsektorn. Den del som han ändå är positiv till är just den som väcker LOs missnöje; att ge en myndighet ansvar för att bedöma avtalens minimivillkor.
– Det tvingar facken att bli mer transparenta avseende minivillkor, vilket har varit ett problem under en längre tid, säger han i ett pressmeddelande.

”Ett nederlag för svenska modellen”

Byggnads ordförande Johan Lindholm menar att förslaget är en förbättring jämfört med Lex Laval. Men han betonar att han i grunden är missnöjd med hela situationen.
– I grunden är Lex Laval och efterföljande försök att begränsa dess skadeverkningar ett nederlag för den svenska modellen, säger han i Byggnads kommentar till förslaget.

”Sannolikt oförenligt med EU-rätten”

Svenskt Näringsliv menar att förslaget i princip ger fackliga organisationer en obegränsad rätt att vidta stridsåtgärder mot utstationerande arbetsgivare, oavsett redan rådande villkor i företaget. Organisationens arbetsrättsjurist Lars Gellner säger att förslaget med stor sannolikhet är oförenligt med EU-rättens principer om proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Glädje och ilska från parterna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig