info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Galaxenkampanj ska stoppa fallolyckor

Galaxens Byggpiloter igång en kampanj mot fallolyckorna. Orsaken är att omkring 500 byggnadsarbetare skadas varje år i fallolyckor.

– Men mörkertalet är stort, säger Elon Karlsson, 44, Oskarshamn, som deltar i Galaxens fallskyddsprojekt.
Han besöker byggarbetsplatser och informerar om hur man ska arbeta för att undvika fallolyckor. I sin släpvagn har han med sig säkra stegar, bra bockar, säkerhetsselar och västar som är avsedda att fästas i säkerhetslina.
– Fast selar ska endast användas vid inspektion och vid byte av enstaka tegelpannor. Annars ska det vara ställning, understryker Elon Karlsson.
Midjebälten är förbjudna. Den som faller över takkanten och blir hängande med linan i ett midjebälte förlorar snabbt medvetandet på grund av smärta och blodstopp. Påfrestningarna på kroppen blir enorma, bara vid ett kort fall på en halv meter utsätts en person som väger 80 kilo för påfrestningar på cirka 300 kilo.
I Kalmar län rapporterades under 1997 tio fallolyckor på byggen.
– Men i verkligheten inträffade kanske 300 fallolyckor på byggen enbart i Kalmar län. Bara en liten del av olyckorna rapporteras till yrkesinspektionen och hamnar i statistiken, säger Elon.
Byggpiloterna har laddat upp med fakta: en fallolycka leder i genomsnitt till 45 dagars sjukskrivning. Den skadade kommer i bästa fall undan med ett inkomstbortfall på 6 000 kronor.
Kostnaden för företaget för sjuklön, rehabilitering och ersättare blir 53 000 kronor. För samhället, slutligen, kostar fallolyckan cirka 83 000 kronor i sjukpenning, vårdkostnader och rehabilitering.
Totalt 142 000 kronor. Med 500 anmälda fallolyckor blir kostnaden 71 miljoner kronor årligen.
Men intresset för fallskydd varierar, konstaterar Elon Karlsson.
– Störst är intresset bland skyddsombud och fackligt förtroendevalda. De har en hum om vad det handlar om.
Galaxens fallskyddskampanj ska pågå under hösten Initiativet kommer från Arbetarskyddsnämnden. AMF har bidragit med 3,6 miljoner kronor till projektet.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Galaxenkampanj ska stoppa fallolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig