info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fyra fortfarande skadade av akrylamid

Ytterligare två tunnelarbetare har kvarstående besvär efter arbetet med Rhoca Gil i Hallandsåsen. Det har nu konstaterats av läkarna som tidigare hade konstaterat två fall av kvarstående besvär.

Byggnadsarbetaren frågade under hösten 2001 de skadade tunnelarbetarna från Hallandsåsen om de hade kvarstående besvär. 15 av de 22 som fick frågan uppgav då att de hade besvär som de kopplade till akrylamidexponeringen.
Resultatet medförde att Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund kallade 23 tunnelarbetare till en förnyad läkarundersökning. Undersökningen visade att förutom de två redan kända kvarstående besvären är det ytterligare två som har besvär kvar.
– Det handlar om periodiska besvär och är ganska svårbedömt. Vi har bedömt det som rimligt och trovärdigt att sätta gränsen där vi nu satt den, säger Lars Hagmar, läkare på yrkes- och miljömedicin.

19 av 23 kallade kom till den nya undersökningen. Bland dem fanns en vars besvär inte kunde bedömas eftersom han drabbats av en olycka efter exponeringen. Sju bedöms av läkarna ha haft en kombination av nervskador och vibrationsskador vid de tidigare läkarundersökningarna. Nu har de kvarstående skadorna för dessa diagnostiserats som vibrationsskador.
– Vi anser att det försämringstillstånd som akrylamiden gav upphov till har avklingat, säger Lars Hagmar.

Fem tunnelarbetare har vid undersökningen uppgivit oro för framtida besvär.
I rapporten förklaras skillnaden mellan tunnelarbetarnas svar till Byggnadsarbetaren och undersökningsresultaten främst med att symptomen från vibrationsskador är lätta att förväxla med akrylamidorsakade besvär. Dessutom menar läkarna att flera tunnelarbetare kan ha kopplat ”krämpor eller symptom från andra organsystem” till exponeringen för akrylamid.
– Något fall av ögonproblem blir föremål för ytterligare utredning. Vi behöver där en tydlig diagnos på besvären för att kunna bedöma om det finns något samband. När det gäller potensproblemen så finns det inget som tyder på samband med den kemiska exponeringen. Däremot kan naturligtvis en oro spela in, säger Lars Hagmar.

I rapporten sammanfattas resultatet av den nya undersökningen som att skillnaderna jämfört med tidigare undersökningar är marginella. De nya läkarutlåtandena kommer nu att ställas till förfogande när utredningar om arbetsskadeersättning med mera tar vid.
– Vi tror att vi kunnat reda ut en del orsaker till oro. Det är ett positivt resultat av den nya undersökningen, säger Lars Hagmar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fyra fortfarande skadade av akrylamid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig