info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fuktskador i var tredje byggnad

36 procent av alla svenska byggnader har fukt och mögelskador. Hårdast drabbat är äldre småhus. Det visar en rapport från Boverket.

I nästan fyra av tio byggnader i landet finns det alltså problem med fukt och mögel. I många fall är skadorna lindriga, men på Boverket uppskattar man att i en tredjedel av de drabbade husen är problemen så stora att inomhusmiljön försämras.

Störst skador finns det i äldre småhus.

– Problemen i 60- och 70-talshusen är kända sedan tidigare, men resultatet visar att fler hus än vi förväntade har fuktskador och försämrad inomhusmiljö, säger Olle Åberg, fuktexpert på Boverket.

Enligt rapporten har nyare hus färre skador. De nyare hus som har drabbats gäller främst de som byggts med så kallade enstegstätade ytterväggar. Totalt sätt utgör de en liten del av samliga byggnader, men det är många hus med den konstruktionen som drabbats.

Notan hamnar på 100 miljarder

Om samtliga fuktskador ska åtgärdas så beräknar Boverket att kostnaden hamnar på 100 miljarder kronor. Och en rimlig målsättning enligt verket skulle kunna vara att halvera fuktskador som ger dålig inomhusluft till år 2020.

Boverket skriver också i rapporten att de vill få till en bättre tillsyn vid nyproduktion. De vill även se en omfattande informationsinsats om fukt- och mögelproblem.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fuktskador i var tredje byggnad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig