info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Friskvård på JM gav färre sjuka

Friskvård för byggnadsarbetare har gett mindre sjukdom och skador. Sjukfrånvaron är lägst på de avdelningar inom JM ,som satsat mest på friskvård, visar en ny rapport.

Stom och inredningsbolag har en långtidssjukfrånvaro på runt fyra procent, medan övriga bolag inom JM ligger på cirka fem procent; vissa har haft toppar runt sju, åtta procent.
– Detta visar att vår satsning på friskvård lönar sig, säger Christin Nilsson, ansvarig för friskvård/rehabilitering på JM.
– Vi gör det här för att vi vill behålla våra yrkesarbetare friska och hela. Vi kan inte bygga hus med bara chefer.

När JM:s stombolag bildades för fem år sedan, var mb-ledamöterna oroade för att det skulle bli för mycket ensidigt arbete. Då bestämde företaget sig för att erbjuda de anställda i stombolaget en timmas fysisk träning på betald arbetstid och att kontrollera att deras hälsa inte försämrades. Sedan har friskvården och det förebyggande arbetet utökats och omfattar bland annat: morgongympa, gymträning, naprapat, nack- och ryggskola, med mera. Sedan 1992 har långtidssjukfrånvaron, frånvaron på över 14 dagar, halverats på stom- och inredningsbolaget. Just detta värde är ett mått på att man fått ner förslitningsskadorna, eftersom långtidssjukskrivningar till cirka 85 procent utgörs av belastningsskador/- sjukdomar.
Detta har lett till att fler anställda, på andra enheter inom JM, vill ha tillgång till friskvården fullt ut. Det kommer de också att få.

En tidigare studie, gjord av Previa, visade att byggnadsarbetare på JM är mindre skadade än andra. Byggnadsarbetare från olika byggbolag svarade på vilka besvär de hade i kroppens olika rörelseorgan. I samtliga fall utom ett låg JM under övriga byggföretag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Friskvård på JM gav färre sjuka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig