info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Främlingsfientlighet ska undersökas

Nu ska byggnadsarbetares attityder till kvinnor och invandrare på bygget undersökas. Yrkesarbetare i Halland och Skåne kommer att tillfrågas om att delta i studien.

Undersökningen görs av Byggnads, Sif, Sveriges Byggindustrier, Yrkesnämndernas Service AB (Ynsab) samt Galaxen, som alla deltar projektet Libra, vars syfte är att få in fler invandrare och kvinnor i byggsektorn.
Enkäten kommer att gå ut till både små och stora företag i Skåne och Hallands län. Både yrkesarbetare och tjänstemän kommer att ingå i studien. Så småningom ska en enkätundersökning göras även i Stockholms län.

Tanken är att enkäterna ska ge en bild av vilka attityder som finns i byggbranschen till ämnen som till exempel mångfald, segregering och diskriminering.
– De tjänstemän och yrkesarbetare som tillfrågas kommer att få hjälp att fylla i formulären. Vi kommer att besöka olika byggföretag under de närmaste månaderna, säger Per Ek, Sveriges Byggindustrier i Malmö.

Målet är att få in enkätsvar från cirka 500 personer, som ett första steg. Projektet omfattar egentligen tre områden, Skåne, Halland och Stockholms län och senare kommer också en undersökning att göras i Stockholms län med ytterligare cirka 500 tillfrågade.
– Det är inte frågan om en vetenskaplig undersökning, men vi kan få en temperaturmätning av hur det ser ut. Enkäten kan visa tendenser, säger Åsa Douhan, projektkoordinator i Libra.

Libra ska sedan dra igång olika aktiviteter med enkätsvaren som utgångspunkt.
Det finns en rad idéer till aktiviteter, bland annat planerar projektgrupperna att arbeta direkt mot olika företag för att får dem att ta emot fler kvinnliga praoelever och elever med invandrarbakgrund.
Man vill också påverka Byggnads så att mångfalds- och jämlikhetsfrågor uppmärksammas mer i utbildningen av förtroendevalda.

Projektet ska pågå under tre år och har en budget på 22 miljoner kronor, varav 10 miljoner är EU-medel samt 3 miljoner AMS-pengar. Organisationerna bidrar främst med medel i form av lokaler, kompetens, arbetstid och arbetskraft.
Byggbranschens rekryteringsbehov bedöms uppgå till mellan 65  000 och 90  000 yrkesarbetare och tjänstemän under de närmaste tio åren. Den största bristgruppen utgörs av byggnadsarbetare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Främlingsfientlighet ska undersökas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig