info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt problem med konkurrensen på bygget – få ger anbud

Konkurrensen brister i byggbranschen. Fyra storbolag dominerar kraftigt och få ger anbud på projekt. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket.

Enligt rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” fungerar konkurrensen väl i landet. I de flesta branscher är det inga större problem. Men det finns ett par sektorer där det ser sämre ut. Och det är bygg- och banksektorn.

Konkurrensverket har genom åren gjort flera kartläggningar av konkurrensen i byggsektorn och då bland annat bostadsbyggandet. Verket har då observerat flera punkter som begränsar konkurrensen. Det har framför allt handlat om ineffektiva och osäkra plan- och byggprocesser, komplicerade byggregler, brist på byggbar mark och otydliga principer för kommunal marktilldelning och att kommunerna ställer olika särkrav på byggprojekt. Enligt årets rapport har konkurrensen förbättras något i byggsektorn, men samtidigt finns det kvar problem.

Läs också 111 byggföretag gick konkurs i mars

Konkurrensverket lyfter fram ett par möjliga åtgärder för att förbättra konkurrensen ytterligare. Det handlar om att kommuner ska kunna kräva att tilldelad mark bebyggs inom rimlig tid. På så vis skulle de sätta press på byggherrarna att verkligen dra igång bygget. Andra vägar att gå är ett mer aktivt planarbete där fler färdigarbetade detaljplaner tas fram.

I rapporten lyfter verket även fram att det är få anbudsgivare till många byggprojekt vilket kan påverka konkurrenssituationen negativt. Bland annat hänvisar konkurrensverket till en undersökning från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). En granskning 2016 bland 64 medlemsföretag visade att i 81 procent av upphandlingarna av nyproduktionsprojekt var det tre eller färre anbudsgivare. 27 procent fick ett anbud och 34 procent två anbud. I tre procent lämnades inte ett enda anbud.

Fyra byggbolag dominerar kraftigt på den svenska byggmarknaden. Det handlar om storbolagen Peab, Skanska NCC och JM. Enligt siffror från Sveriges Byggindustrier stod de för 65 procent av de 30 största företagens omsättning år 2016. Några år tidigare, 2011, var deras andel 72 procent, vilket innebär marknadskoncentrationen minskat de senaste åren.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt problem med konkurrensen på bygget – få ger anbud

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig