info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt byggtillväxt i Europa

Byggbranschen kommer att fortsätta att växa i Europa de kommande tre åren trots vikande bostadsbyggande. Det spår marknadsanalysföretagen i Euroconstruct.

Under 2006 ökade byggandet med 3,2 procent i de 19 länder som ingår i de marknadsanalyser som görs av företagen i Euroconstruct, en grupp analysföretag som sammanställer sina förutsägelser vid årliga konferenser. 2006 var därmed det trettonde året i rad av oavbruten tillväxt i byggbranschen i Europa.
För de kommande tre åren spår Euroconstruct en årlig tillväxt i branschen på 1,7 procent. Tillväxten består främst tack vare ett ökat anläggningsbyggande. Bostadsbyggandet väntas däremot minska.

Frankrike och Spanien var tillväxtmotorer under 2006. Under 2007 minskar dock byggandet i båda länderna, i Frankrike till genomsnittet för hela Europa medan det spanska byggandet fortsätter att ligga på en högre nivå, 4,1 procents tillväxtökning jämfört med 5,8 procent 2006.
I Euroconstruct ingår analysföretag från Österrike, Belgien Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Schweiz och Storbritannien.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt byggtillväxt i Europa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig