info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förslag om yrkesutbildningar

Stärkt yrkesvägledning för att komma förbi fördomar om yrken, och om vad killar och tjejer kan jobba med. Det är ett av förslagen från en arbetsgrupp inom LO som granskat de yrkesförberedande gymnasieprogrammen.

Ambitionen med rapporten är att formulera en LO-gemensam plattform på utbildningsområdet. Gruppen bakom rapporten är inte helt nöjd med hur ungdomarna gör sina gymnasieval. Dels stämmer inte deras prioriteringar överens med arbetsmarknadens behov, dels följer de könsstereotypa mönster.

Byggprogrammet är ett av de mest könssegregerade programmen, endast 2,9 procent av eleverna är tjejer. Det finns ytterligare fyra gymnasieprogram som är så könssegregerade så att över 90 procent av eleverna är killar. Inget program har motsvarande överrepresentation av tjejer. Alla de fem program som ger bäst chanser på arbetsmarknaden är dessutom mansdominerade. Byggprogrammet är ett av dem.
Bland annat för att bryta upp dessa traditionella mönster tycker arbetsgruppen att studie- och yrkesvägledningen måste stärkas.

Ett annat skäl till att stärka vägledningen uppges vara behovet av att ge ungdomarna möjlighet att komma förbi negativa föreställningar om branscher med stort behov av arbetskraft, och med relativt goda anställningsvillkor.
Andra slutsatser är att de yrkesförberedande programmen ska fortsätta vara treåriga, för att alla ska ha samma möjlighet att läsa vidare, samt att det arbetsplatsförlagda lärandet måste kvalitetssäkras. Just det kravet är extra aktuellt nu då skolministern på torsdagen presenterade de skolor som ska bli först ut med att ha gymnasiala lärlingsutbildningar, utbildningar med mer tid förlagd på arbetsplatser. Hösten 2007 ska sådana utbildningar finnas över hela landet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förslag om yrkesutbildningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig