info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Forskaren: ”Olycksrisk om man inte kan språket”

– Den internationella forskningen visar att arbetskraft med bristande språkkunskaper tenderar att råka ut för fler och allvarligare olyckor än andra. Det är klart visat, säger Jan Johansson, professor i arbetsmiljö vid Luleå tekniska universitet.

Han har just satt sig in den internationella forskningen om språk och säkerhet, inför arbetet med en kunskapssammanställning om risk och säkerhetsarbete i byggbranschen som kommer i vår.
För honom är sambandet tydligt.
– Det är väl rätt självklart att man måste kunna kommunicera på ett språk alla förstår och kunna varna om något händer. Om man inte kan tillgodogöra sig varningssignaler är det en risk, säger han.
Byggbranschen blir allt mer internationaliserad och man måste komma tillrätta med hur det ska hanteras, anser Jan Johansson.
– Arbetsgivare och samordningsansvariga måste förvissa sig om att alla förstår vad som gäller.

Läs mer:
Föll 6,5 meter – språket säkerhetsrisk på bygget

De vill överbrygga språkbarriären

”Fattade inget”. Kranförare fick tolkhjälp per telefon”

Forskningen om språk och säkerhet kommer framförallt från USA och Australien. En studie i Australien pekade på risker när icke-engelsspråkiga arbetare hade svårt att ta till sig information om hälso-och olycksfallsrisker, samt utbildning. Forskning, från USA, visade exempelvis att säkerhetsmedvetenheten kunde ökas med utbildning.

-Det är viktigt att alla arbetstagare integreras socialt i projekten. För att få en ökad förståelse för varandra och säkerheten, anser forskaren Finn Ørstavik.

En annan forskare som studerat byggbranschen är Finn Ørstavik, vid Handelshögskolan Sör-Ost Norge, som stod bakom en rapport om risker med splittrade entreprenader på stora byggprojekt i Norge.
Vilka är de största riskerna med många språk på ett bygge?
– Alla projekt är beroende av kommunikation. Inget projekt kan styras blint av planer utan man måste hitta nya lösningar, lösa problem under vägen. För att göra det måste man prata. Om folk inte förstår varandra, om man inte kan språket, är det problematiskt.
Vad kan hända om inte kommunikationen fungerar?
– Risken är att det händer olyckor. Att det uppstår missförstånd som leder till allvarliga situationer. Det kan uppstå både akut och på sikt. Allt som leder till en osäkerhet och oklarhet på ett bygge kan vara farligt.
Vem är ansvarig för att få bygget säkert då det är många språk?

– Det är alltid ett ansvar för de som bygger en projektorganisation att alla som bidrar i ett projekt får en möjlighet att följa det som sker och får information och instruktioner de förstår. Det naturliga är att det finns ett huvudspråk i projektet. Byggnadsarbetare som bara talar polska, ryska eller spanska måste ha en arbets- eller gruppledare som är tvåspråkig och som är en länk i kommunikationen mellan ledning och arbetare.
Vad betyder kontakten mellan arbetarna för säkerheten?

– Det är generellt viktigt att folk integreras socialt i projekten, att man blir ett gäng.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Forskaren: ”Olycksrisk om man inte kan språket”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig