info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Försäkringsskadorna ökar kraftigt

Antalet skador inom bygg och entreprenad ökade med nästan en femtedel det senaste året. Ansvarsskadorna för den största ökningen, 33 procent. Det visar Trygg-Hansas senaste försäkringsskaderapport för företag.

Trygg-Hansa har analyserat de skador som inkommit från företagskunder under det senaste året. Bygg- och entreprenadsektorn stod för 1977 skador, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med tidigare år. En stor del av de skador som drabbar bygg- och entreprenadföretag är ansvarsskador, som står för 34 procent av branschens skador. Ansvarsskador uppkommer när företaget blir ersättningsskyldigt för en person- eller sakskada som företaget eller dess anställda orsakat.

Allriskskadorna ökade kraftigt

Annars är den vanligaste typen av skada som drabbar bygg-och entreprenadbranschen är allriskskador som står för 35 procent av alla skadorna. Allriskskadorna ökade även kraftigt med 23 procent under det senaste året. Dessa skador uppkommer när oförutsedda skador inträffar på entreprenaden, exempelvis att den tillbyggnad man arbetat med skadas av en brand eller vattenskada.

Förebyggande åtgärder

För att komma till rätta med problemen förslår Trygg-Hansa förebyggande åtgärder, bland annat att man hänvisar till branschavtal när man skriver avtal(exempelvis AB 04), så att alla följer samma regler. Om något inträffar blir skaderegleringen mycket lättare, eftersom ansvaret mellan parterna är lättare att reda ut.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Försäkringsskadorna ökar kraftigt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig