info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagsbot och böter dom efter dödsolycka

En byggchef dödades då han fick en stor stock över sig när han förberedde arbeten på ett sågverk. Nu har vd; n för sågverket dömts till villkorlig dom och dagsböter på 60 000 kronor. Sågverket dömdes till en företagsbot på 600 000 kronor.

Olyckan hände på Karbenning sågverk i Norberg, som ägs av AB Karl Hedin Sågverk. Vid sågverket finns en anläggning för timmersortering. Den består av en byggnad där timmer lossas på ena sidan och en transportbana till olika fack finns på byggnadens andra sida. Banan går i luften ett par meter över marken och då stockarna stjälps av banan, hamnar de på marken.

Strax före olyckan hade Johan Sjökvist, som var delägare och arbetsledare i ett byggföretag, åkt in på området. Bolaget hade fått i uppdrag att gjuta en plattform i anslutning till timmerbanan. Johan Sjökvist vistades i närheten av timmerbanan som då stod stilla. Men strax därefter kommer personal ut från sin rast och startade banan. Omedelbart därefter stjälptes en 700 kilo tung stock av banan, föll 2,5 meter och träffade Johan Sjökvist. Ambulans tillkallades men vid ankomsten till sjukhuset var han död.

Efter olyckan konstaterade arbetsmiljöinspektionen att den operatör som skötte banan inte hade överblick över den 210 meter långa banan och att det saknades varningssystem för dess igångsättning.
Västmanlands tingsrätt i Sala konstaterar att timmerbanan vid tiden för olyckan, år 2 000, inte uppfyllt de krav som ställs, enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Ansvaret läggs på vd:n för sågverksbolaget. Rätten menar att han av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen, då det gäller att förebygga olycksfall. Därför dömer tingsrätten honom för arbetsmiljöbrott, till villkorlig dom och dagsböter. Vd:n har nekat till brott.

Tingsrätten anser också att sågverket grovt har åsidosatt de särskilda skyldigheter som är förenade med verksamheten. Bolaget har inte gjort vad som krävs för att förebygga brottet. Därför döms bolaget till att betala företagsbot.
Efter olyckan har sågverket installerat ljud och ljussignaler vid timmerbanan, liksom en fördröjning av banans start.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagsbot och böter dom efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig