info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagsbot höjs till tio miljoner

Företag som bryter mot arbetsmiljölagen ska få kännbarare straff. Maximibeloppet i företagsboten ska höjas från dagens tre miljoner kronor till tio miljoner, enligt ett regeringsförslag, som har stöd av samarbetspartierna.

–Jag tycker det är bra att man höjer företagsboten, men det är också viktigt att företagsboten används oftare än idag, säger Kjell Johansson, ombudsman i Byggnads.
Att företagsboten nu höjs har flera orsaker. En är att man vill att sanktionen ska vara tillräckligt avskräckande också för större företag.
Beloppen i företagsboten kommer att ha en spännvidd på mellan 5 000 kronor och 10 miljoner kronor.

Samtidigt som maxbeloppen höjs kommer företagsbot att kunna utdömas i fler fall än idag. Idag krävs det att företaget grovt har åsidosatt sina skyldigheter eller att brottsligheten är av allvarligt slag för att företagsbot ska utdömas. Den regeln slopas och företagsboten kan komma ifråga också vid mindre allvarliga bort.

Det finns idag en bestämmelse om att man kan utdöma företagsbot om näringdsidkaren inte gjort vad som krävs för att förebygga brottsligheten. Enligt de nya reglerna ska företagsbot också kunna åläggas om brottet begåtts av en person i ledande ställning eller en person som haft särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.
Förslaget kommer att lämnas till lagrådet för granskning. Den första juli nästa år är det tänkt att det ska träda i kraft.
Regeringen lägger fram förslaget i samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagsbot höjs till tio miljoner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig