info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagsbot efter fallolycka

Linus Pettersson var 16 år när han spetsades på ett armeringsjärn i en fallolycka. Nu döms de båda inblandade företagen till företagsbot på 200 000 respektive 100 000 kronor.

Linus Pettersson, idag 20 år, var snickarpraktikant när olyckan hände i oktober 2008. Han arbetade på övervåningen i en villa. Men plötsligt föll han genom ett hål i bjälklaget och ramlade nära tre meter och spetsades på ett armeringsjärn. Skadorna var livshotande. Järnet punkterade båda lungorna, han bröt fyra revben och det blev en spricka på mjälten. Det fanns inget skydd som kunde hindra från fall. Det saknades både skyddsräcken och skyddstäckning för hålet.
Två företag var inblandade. Dels Tryserums Bygg, det företag där Linus Pettersson gjorde sin praktik och dels Skärgårdsbyggarna i Östergötland AB, som var ansvarigt för byggandet av stommen och som lånat in Linus och hans kollegor.

Företagsbot

Åklagare Jan Olof Andersson hade åtalat båda för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till kroppsskada. Han hade också krävt en företagsbot på 600 000 kronor vardera för bolagen.
I sin dom fäller tingsrätten i Norrköping båda för arbetsmiljöbrott, men sänker bötesbeloppen. Tryserums Bygg AB ska betala en företagsbot på 100 000 kronor och Skärgårdsbyggarna i Östergötland AB ska betala 200 000 kronor.
Linus Pettersson tycker det är rätt att företagen blev fällda, men att domen är märklig.
– Åklagaren hade ju begärt 600 000 kronor i företagsbot. Nu blev beloppet betydligt lägre. Det känns konstigt att summan sänkts så mycket. Jag kunde ju ha dött i olyckan, säger han.
Linus betonar att han inte har något emot företagen, men att bötesbeloppen borde ha blivit högre, när man nu ändå har en fällande dom.

Känner av olyckan

Idag arbetar han som sanerare men känner fortfarande av olyckan. Han får titt som tätt hugg i lungorna och det kan smärta i revbenen när han böjer sig.
I domen lägger tingsrätten det största ansvaret på Skärgårdsbyggarna, som var ansvarigt på plats. Man menar att bolaget åsidosatt sina skyldigheter genom att inte se till att det fanns skydd mot fall, varken före de egna anställda eller de inhyrda. Rätten anser också att Tryserums Bygg åsidosatt sina skyldigheter genom att inte bättre kontrollera arbetsmiljön för den personal man hyrde ut. Detta gällde särskilt som Linus Pettersson var både ung och oerfaren. Rätten anser att han borde haft en handledare på plats hela tiden för att övervaka arbetet, bland annat ur säkerhetssynpunkt. Att rätten valde en lägre företagsbot motiverar man med att brottet har en förhållandevis låg straffskala, att det sannolikt rör sig om en engångshändelse, samt att man inte bedömer att ekonomiska skäl ligger bakom det inträffade.

Förnekar brott

Båda företagen har förnekat brott.
En företrädare för Skärgårdsbyggarna i Östergötland AB säger att man inte i dagsläget vill kommentera domen eftersom han inte hunnit gå igenom den.
– Vi har haft lärlingar i många år. Men nu vågar vi inte fortsätta med det. I övrigt vill jag inte kommentera domen, säger Jörgen Nilsson, vd för Tryserums Bygg.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagsbot efter fallolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig