info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företag kan åtalas

Arbetsmiljöverket begär åtalsprövning efter olyckan där en montör dödades vid byggandet av ett vindkraftverk i Jämtland. Sedan tidigare har verket riktat krav om bättre säkerhet med hot om miljonvite.

Anmälan riktar sig mot vindkraftbyggaren Enercon, i vars bygglag montören ingick, via ett bemanningsföretag.
Arbetsmiljöverket är nu klar med sin utredning av olyckan och har även fått in företagets utredning, berättar arbetsmiljöinspektör Ingemar Norlén.
– Det är kutym att vi nästan alltid begär åtalsprövningar vid dödsolyckor, säger han.
Han säger sig dock inte kunna avslöja några detaljer om vad han kommit fram till.
– Orsaken är att det råder förundersökningssekretess medan ärendet prövas.
En åklagare kommer nu att göra en rättslig prövning av om ärendet ska drivas vidare.

Dog i fallolycka

Vid olyckan som hände den 26 maj i Hammerdal föll en 31-årig montör 11,5 meter och avled omedelbart. Han ingick i ett skift som byggde det aktuella vindkraftverket. Detta består av flera betongsegment. Då olyckan hände fanns två segment och ett källarutrymme på plats. I samband med arbeten skulle montören klättra på stegar inuti betongfundamentet. Han bar säkerhetsutrustning, en sele med runner, som löpte utmed stegens skenor. En orsak till olyckan var att stegarna inte var korrekt sammanfogade, att de inte satt samman i övergången, utan att löparen kunde falla ut och montören trilla ner. Att de inte satt samman berodde på att delar lossats vid arbete för att justera ett segment.

Saknade tillräcklig ledning

Arbetsmiljöverket har nyligen också ställt omfattande krav på förbättringar i arbetsmiljön vid Enercons arbetsplatser i landet där vindkraftverk byggs. Efter olyckan konstaterade verket att arbetstagarna inte hade tillräckliga kunskaper om hur arbetet med att uppföra vindkraftverk ska ske utan risk för olycksfall. Vidare att de inte fått tillräcklig ledning i arbetet, vilket sågs som särskilt allvarligt eftersom flertalet av de anställda saknar tidigare erfarenhet och kunskap om byggnads- och anläggningsarbete.

Miljonvite

I ett föreläggande mot företaget kräver Arbetsmiljöverket att: arbetstagarna ska få tillräckliga kunskaper om hur de på ett säkert sätt ska kunna utföra arbete då de bygger vindkraftverk.
Vidare se till att de anställda får den arbetsledning som krävs, samt att chefer, arbetsledare och andra arbetstagare med arbetsmiljöuppgifter har tillräckligt med tid för att kunna utföra sina uppgifter. Samtliga dessa tre punkter är belagda med ett vitesbelopp på vardera 250 000 kronor som kan utdömas om företaget bryter mot dem.
Ytterligare krav behäftade med vitesbelopp var bland annat att det ska finnas skriftliga instruktioner som är lätta att förstå och att nya arbeten ska riskbedömas.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företag kan åtalas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig