info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företag har dålig koll på olycksrisker

Vart femte företag i byggsektorn bryter mot föreskrifterna när de inte regelbundet undersöker olycksriskerna för de anställda. Det visar en färsk undersökning från arbetsmiljöverket.

Alla arbetsgivare är skyldiga att med jämna mellanrum undersöka om det finns olycksrisker eller hälsorisker för de anställda. Nära hälften av arbetsgivarna i byggsektorn svarade att de undersöker detta regelbundet. Men en femtedel av de 221 arbetsgivare som svarade på enkäten, gör inte det.

Totalt ingick cirka 2200 arbetsgivare i undersökningen och arbetsmiljöverket har listat arbetsgivarnas förklaringar. De vanligaste var: ”Det är inte nödvändigt eftersom vi är så få” och ”Vi har inga arbetsmiljöproblem”.
Om man jämför svaren med en liknande undersökning som gjordes 2001 då samma frågor ställdes, kan man dock konstatera att allt fler byggarbetsgivare har börjat jobba systematiskt med riskbedömningar, nästan 20 procent fler än 2001.

Ungefär två tredjedelar av byggföretagen har genomfört skyddsronder, arbetsplatsträffar eller enkäter, för att kartlägga arbetsmiljön någon gång det senaste halvåret. Det är en högre siffra än de flesta andra branscher inom den privata sektorn. Bara industrin ligger högre än byggbranschen. Övriga branscher inom privat sektor: handel, hotell, transport och ”övrig privat”.
Det är däremot mycket ovanligt att man inom byggsektorn sätter riskerna på pränt. Endast en tredjedel av arbetsgivarna svarade att riskerna dokumenterades. Här är byggbranschen sämre än övriga näringslivsgrenar.

Även när det gäller att göra en handlingsplan för att åtgärda riskerna, är byggsektorn sämre än övriga branscher i det privata näringslivet. Endast 16 procent gör en handlingsplan för de risker som inte kan åtgärdas på en gång.
Det var också fler arbetsgivare i byggsektorn, hela 60 procent, som tyckte att systematiskt arbetsmiljöarbete kräver för mycket dokumentation och papper.
De har även ”svårt att se vilka föreskrifter som gäller för just byggsektorn”, 39 procent instämde i detta påstående.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företag har dålig koll på olycksrisker

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig