info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förbud mot dåliga Skanskaställningar

Skanska får ett rullande förbud mot att använda felaktiga ställningar. Företaget måste ha korrekta ställningar annars hotar vite på 30 000 kronor, per arbetsplats.

Det är efter en övergripande inspektion av företaget, som arbetsmiljöverket hittat brister i fallskyddet. Förbudet gäller från den första maj i år, till och med den 30 april 2007 och omfattar alla ställningar som företaget ansvarar för.
– Men man kan väl konstatera att detta är ett generellt problem i byggbranschen. Skanska är inte sämre än de andra byggföretagen, säger Lars-Erik Jonason, vid arbetsmiljöverket i Göteborg. Han har lett den landsövergripande genomgången av Skanska. Den har omfattat ett 50-tal inspektioner på såväl kontor som byggen.
Under inspektionerna har arbetsmiljöverket påfallande ofta hittat brister på ställningar. Också en genomgång av krav från arbetsmiljöverket riktade till Skanska under åren 2003 och 2004 visar på samma sak.

– Ofta brister det i tillträdesleder i ställningarna och avståndet mellan vägg och ställning är ofta större än de 30 centimeter som är tillåtna, säger Lars-Erik Jonason.
Det är två av kraven som måste uppfyllas. Ett annat är att det ska finnas fotlist, mellanledare och överledare på alla ställningar.
Skanska har svarat arbetsmiljöverket att man ser mycket allvarligt på bristerna i fallskydd och att flera åtgärder ska göras. Företaget har, bland annat, hösten 2005 startat en landsomfattande utbildning i ställningsbyggnad för yrkesarbetare och produktionsledning. Den omfattar totalt 16 timmars utbildning och 5 000 personer ska gå. Företaget uppmanar också skyddsombuden att agera när man upptäcker felaktigheter på ställningar.

Men det ställs också fler krav på Skanska. Arbetsmiljöverket har hittat brister i projektering; som bland annat kan leda till tunga lyft. Vidare brister i planering av byggskede och arbetsmiljöplan, samt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där finns en grundläggande, gemensam nämnare, som Lars-Erik Jonason ser det.

Det handlar om chefernas/samordningsansvarigas förutsättningar för att ta det ansvar de är satta att sköta.
– Många chefer i Skanska tycker att jobbet är dem övermäktigt, de skulle behöva jobba 60 timmar i veckan för att sköta alla uppgifter de är ålagda, säger han.
Då prioriteras vissa uppgifter bort och det kan bli samordningsansvaret och arbetsmiljön.
Skanska ska senast den 31 mars 2006 redovisa svar på hur man ska åtgärda bristerna.
Under 2005 har arbetsmiljöverket besökt Skanska vid 418 tillfällen. Detta har resulterat i 145 inspektionsmeddelanden med totalt 333 krav, som främst omfattar belastningsergonomi, risk för fall, med mera. Tidigare har liknande genomgångar gjorts av NVS och Peab. Framöver står NCC på tur.

Bengt Ekström, arbetsmiljöhandläggare i Skanskas centrala mb-grupp tycker är bra att utredningen är gjord och tror att den väl speglar verkligheten.
– När det gäller ställningar så kommer detta säkerligen till att öka medvetenheten. Ofta är det nog slarv som gör att ställningarna inte blir bra. Utredningen pekar också på svårigheter för den arbetsledande personalen. Jag tror att det behövs fler skyddsingenjörer som kan bidra med kompetens och våra skyddsombud borde utnyttjas bättre som resurs, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förbud mot dåliga Skanskaställningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig