info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Folksam överklagar dom

Trafikskadetvisten mellan Folksam och en byggnadsmedlem från Borås fortsätter.

Folksam överklagar domen i tingsrätten som slog fast att byggnadsmedlemmen har rätt till ersättning för skador som han anser beror på en kollision med en älg för snart tio år sedan.
Folksam anser i överklagan att tingsrätten tar alldeles för stor hänsyn till det som byggnadsmedlemmen berättat i domstolen. Enligt Folksams mening borde rätten i stället grunda sin dom på de läkarjournaler som förts kontinuerligt efter olyckan. Folksam skriver bland annat i överklagan att det av läkarjournalerna framgår att byggnadsmedlemmen inte hade några smärtor i nacken förrän i maj 1992, alltså mer än ett och ett halvt år efter kollisionen med älgen.
– Folksam tycker att tingsrätten gör ett bevisvärderingsfel när den bortser från tidigare journalhandlingar och bara tar hänsyn till vad den kärande uppgivit i rätten, säger advokat Solveig Persson, som företräder Folksam i tvisten mot byggnadsmedlemmen.
Det var i september 1990 som byggnadsmedlemmen kolliderade med en älg när han var på väg hem från arbetet. Målet mellan byggnadsmedlemmen och Folksam är principiellt viktig eftersom en dom i medlemmens favör innebär att domstolarna anser det möjligt att styrka att man har rätt till försäkringsersättning även för skador som uppstår långt efter den inträffade olyckan.
Byggnadsmedlemmen har efter olyckan haft besvär med smärtor i nacke och bröstrygg.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Folksam överklagar dom

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig