info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Flexiblare tider för glasarbetare

Nytt glasavtal, som ger en löneökning på 783 kronor i månaden, är nu tecknat. Därmed är det endast maskinförarna som Byggnads har kvar att teckna nytt avtal för i år.

Det nya glasmästeriavtalet ger löneökningar på 783 kronor i månaden. De med ackordslön får den fasta delen höjd med 4,50 kronor. Avtalets nya grundlön är 152,50.
– Det vi har prioriterat är att lägga så mycket som möjligt på utgående lön för glasarbetare, de vill se en bra löneutveckling, säger Roger Johansson, chef för Byggnads avtalsenhet.
Avtalet gäller i tretton månader. Beräknat på tolv månader ger det kostnadsökningar på 2,2 procent för företagen. Det ligger alltså på den nivå som industrin satte och som även övriga avtal i byggsektorn följt.

Flexiblare arbetstider

Arbetsgivarnas förhandlingschef, Ingrid Clementson på Glasbranschföreningen, säger i ett pressmeddelande att den stora fördelen med det nya avtalet är möjligheten till flexiblare arbetstidsförläggning:
– Glasbranschen är en framtidsbransch och förändringarna i avtalets arbetstidsregler betyder att våra företag har möjlighet att höja produktiviteten och öka konkurrenskraften. Äntligen kan våra företag tacka ja till arbetstillfällen även under exempelvis kvällar, vilket kunderna ibland kräver.
Arbetsgivare ska själva kunna ta beslut om att anställda schemaläggs på tider mellan 06.30 och 18.00 på vardagar, förut gick gränsen en timme tidigare på eftermiddagen. Roger Johansson tror att den senare tiden kommer bli aktuell framför allt för bilglasverkstäder, där kunder vill kunna hämta sina bilar efter jobbet. De som jobbar huvudsakligen med bilglas ska dessutom kunna schemaläggas på lördagar.
Utöver detta blir utrymmet för individuella överenskommelser om arbetstid större. Det innebär att arbetsgivaren och den anställde tillsammans kommer överens om andra tider. Dessa ska då ligga mellan 05.00 och 22.00. Tidigare gällde mellan 06:00 och 19.00.
För nattarbete krävs däremot en överenskommelse med Byggnads.
Samtidigt införs ob-regler i avtalet, hittills har det inte funnits ersättningsregler för obekväm arbetstid.

Lärlingssystem för fler grupper

Lärlingssystemet ska få spår för fler yrkeskategorier. Roger Johansson konstaterar att det hittills egentligen bara funnits två kategorier arbetare i avtalet:
– Antingen är man glasmästeriarbetare eller så är man lärling på väg dit. Då ska man ju lära sig hela glasmästeriyrket, men det finns många firmor som är specialiserade, säger han.
Han menar att det är viktigt att titta på vad de specialiserade firmorna har för utbildningsbehov, och anpassa lärlingssystemet efter det.

Arbetsgrupp om lönemodeller

Frågan om lönemodeller har lagts i en arbetsgrupp som ska jobba vidare under det här året.
– Våra företag vill ha möjlighet till individuell lönesättning och det är Byggnads emot, konstaterar Ingrid Clementson i Glasbranschföreningens pressmeddelande.
Andra ändringar i avtalet är höjd ersättning för ej debiterbar tid samt möjlighet att få ersättning för trängselavgifter som man får betala för resan hemifrån till jobbet.
Byggnads har i och med detta tecknat fyra av fem kollektivavtal. Förutom glasmästeriavtalet är byggavtalet, teknikinstallationsavtalet vvs och kyl samt plåt- och ventilationsavtalet klart. Det som ännu återstår är entreprenadmaskinavtalet, som löper ut den sista april.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Flexiblare tider för glasarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig