info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler ska få sjukersättning

Byggnadsarbetare på Skanska kommer automatiskt att få extra sjukersättning om de blir sjuka längre tid än 14 dagar i vinter.

Det handlar om de kollektivavtalade försäkringarna, som ger alla byggnadsarbetare cirka 10 procents extra sjukersättning, i tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan vid sjukdom längre än 14 dagar. Den enskilde var tidigare tvungen att själv ansöka om att få ersättningen från försäkringsbolaget AFA Försäkring, som ägs av parterna på arbetsmarknaden. De nya rutinerna, som innebär att Skanska sköter anmälan, gäller fram till den 1 maj 2014. Rutinerna blir förmodligen standard, om projektet faller väl ut, och om LO och Svenskt Näringsliv vill ha den här förändringen av villkoren permanent.

Många missar ersättningen

Skanskas rutiner har hittills varit att skicka ut AFA:s blankett till den sjuke, med en uppmaning om att underteckna. Men i slutet av 2011, gjorde företaget en undersökning, som visade att bara 6 av 10 byggnadsarbetare skickade in blanketten till AFA med begäran om ersättning. Att så många som 4 av 10 missade pengarna från AFA, fick både förtroendevalda och HR-människor på huvudkontoret att riva sig i håret och man började fundera på en lösning.

Andra rutiner för tjänstemännen

För tjänstemännen gäller andra villkor, där sköter arbetsgivaren anmälan till AFA, vilket innebär att 100 procent av tjänstemännen på Skanska får sin ersättning.
– Vårt mål är att 100 procent av våra kollektivanställda också ska få ersättningen och därför drog vi igång detta projektet, säger Jens Danielsson HR-specialist på Skanska.

Försöktet kan spridas

Under 2012 påbörjades ett intensivt arbete på AFA Försäkring och Skanska Affärsstöd, med att skapa ett system för att kunna hantera sjukanmälan till AFA.
-Rapporteringen av lönen är viktig för att det ska fungera. Vårt system här på Skanska plockar fram ackordet och alla förmåner som ska ingå i underlaget, vi har modeller för alla typer av lönesättningar, säger Jens Danielsson.
Skanska är det första svenska företaget, som testar detta för sina kollektivanställda och modellen kan, om den fungerar bra och parterna är överens, spridas till andra företag. (För alla andra företag gäller idag villkoret, att den som tillhör LO-kollektivet, måste anmäla själv.)

Tjänstepensionen

De nya rutinerna berör också alla de Skanskaanställda byggnadsarbetare som blir föräldralediga under de kommande månaderna fram till 1 maj 2014. Den som anmäler föräldraledighet till AFA säkerställer att premier betalas in till avtalspensionen även under föräldraledigheten. Också här kommer Skanska nu automatiskt att skicka iväg en anmälan till AFA, som säkerställer detta.
-Den som vill anmäla sjukdom eller föräldraledighet till AFA själv, kan även i fortsättningen göra det, utan att det blir fel, säger Jens Danielsson, HR-specialist på Skanska.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler ska få sjukersättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig