info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler platser i yrkesutbildning

Antalet KY-utbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar, inom byggsektorn har ökat. Under förra året hade 17 utbildningar tillstånd att starta, i år har den siffran mer än dubblerats.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har godkänt 37 utbildningar inom byggsektorn för start under 2006. Bland annat utbildningar inom fastighetsdrift räknas in, men de vanligaste ämnena är byggteknik och byggproduktion.
Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning som utformas i samarbete med arbetsgivare inom branscher i behov av arbetskraft.

En tredjedel av
utbildningstiden tillbringas ute i arbetslivet. Såväl högskolor som kommuner eller utbildningsföretag kan söka om att få anordna kurser.
KY-utbildningar startade på försök 1996 och blev en del av det reguljära utbildningssystemet 2002. Enligt regeringens vårbudget som presenteras i dag, tisdag, ska det totala antalet KY-platser öka med tusen mellan hösten 2007 och våren 2009.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler platser i yrkesutbildning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig