info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler olyckor 2010

Arbetsolyckorna ökade förra året, jämfört med 2009. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Under 2010 ökade antalet arbetsolyckor som ledde till frånvaro från jobbet med tio procent, från 26 600 till 29 400. Siffran är dock fortfarande lägre än den var 2008, då 30 300 arbetsolyckor ledde till frånvaro. Även de olyckor som inte var så allvarliga att någon behövde stanna hemma från jobbet ökade något förra året, men även de höll sig på en lägre nivå än 2008. Detsamma gäller sjukdomar orsakade av jobbet.

Trendbrott

I ett längre perspektiv har både olyckor och sjukdomar minskat kraftigt, arbetssjukdomarna minskade rent av med mer än hälften mellan 2003 och 2009. Förra året bröts alltså en positiv trend.

Fler dödsolyckor

Dödsolyckorna ökade också, från 49 till 55 mellan 2009 och 2010. Av de som omkom förra året var tre personer egenföretagare och tre personer utländska arbetare på tillfälligt uppdrag i Sverige. Mer än så har Arbetsmiljöverket ännu inte brutit ner de officiella siffrorna, det framgår alltså inte hur olyckor och sjukdomar är fördelade mellan branscher. Arbetsmiljöverket konstaterar dock att bygg är den hårdast drabbade branschen när det gäller just dödsolyckor. Byggnadsarbetaren har tidigare publicerat en sammanställning som visar att tolv personer omkom i byggolyckor förra året, att jämföra med åtta 2009.

Försäkringskassans siffror

Siffrorna gällande olyckor kan komma att ändras något då detta är en första sammanställning. Statistiken bygger på hur många olyckor och sjukdomar som har anmälts till Försäkringskassan. Anmälningsbenägenhet kan alltså påverka statistiken, dessutom anmäls inte olyckor som drabbar utländska arbetare som inte är socialförsäkrade i Sverige.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler olyckor 2010

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig