info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler nya jobb i byggbranschen

Det blir fler jobb på byggföretagen framöver. Peab, Skanska och NCC behöver alla anställa. Peab, till exempel, tar varje år in 800-900 personer för att ersätta bland annat pensionsavgångar. Utöver det behöver cirka 200 nyrekryteras, som behovet ser ut idag.

Det går bra i byggbranschen just nu och det leder till att företagen behöver nyanställa.
Det gäller bland annat de tre största företagen Skanska, NCC och Peab.
Gösta Sjöström, informationschef på Peab berättar att 800-900 personer slutar varje år i bland annat pensionsavgångar. De måste ersättas. Men utöver det behöver ytterligare nyrekryteringar av personal göras och det innefattar både byggnadsarbetare och tjänstemän.
– Behovet kan ligga mellan 100 och 300 personer, säger Gösta Sjöström.
Men han säger också att detta behov ganska snabbt kan ändras och antingen öka eller minska.

På Skanska ser personaldirektören Claes-Göran Ekblom också ett ökat behov av mer personal, vid sidan av den vanliga rekryteringen för att ersätta personer som går i pension. Han bedömer att Skanska behöver anställa cirka 300 tjänstemän, vara ett 100-tal innebär en ren utökning av personalstyrkan.
Också då det gäller yrkesarbetare tror han att det kan bli en viss utökning, även om det är svårt att för dagen ge en exakt siffra. Behovet av att anställa är också till en del säsongsberoende.

Även på NCC ser man att marknaden ökat och företaget kommer att behöva öka personalstyrkan med fler byggnadsarbetare. Men hur många vill inte presschefen Ulf Thorné säga idag. Det beror på hur konjunkturen utvecklar sig och i vilken grad man tar in underentreprenörer.
– Vi räknar med nyanställningar och det blir framförallt i vissa regioner, säger Ulf Thorné.
De hetaste regionerna för NCC är idag Öresundsområdet, Norrbotten och Stockholm.
Det riktigt stora rekryteringsbehovet kommer dock att infalla först om några år, enligt Ulf Thorné. Under perioden 2005-2015 behöver 40 000-50 000 personer anställas i branschen för att ersätta de stora grupper av byggnadsarbetare som går i pension.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler nya jobb i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig